Nickerie.Net, vrijdag 01 juni 2007


ACP-ministers om de tafel met Europese counterparts

Paramaribo - De ministers van de verschillende ACP-landen hebben de afgelopen week diepgaande gesprekken gevoerd met hun Europese counterparts. Dit gebeurde tijdens de 85ste Zitting van de Raad van Ministers (RvM) van de African Caribbean and Pacific Group of States (ACP) en de 32ste Zitting van de gezamenlijke ACP-EU Raad van Ministers in Brussel, België. Voor Suriname zat minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken (Buza) aan.

Het ministerie meldt in een persbericht dat ruime aandacht is besteed aan de programmering van de middelen die door de Europese Unie ter beschikking worden gesteld voor de ACP-EU samenwerking van 2008 tot en met 2013. Het 10e Europese Ontwikkelingsfonds (EOF), zoals dit programma heet, beschikt over een fonds van 13 miljard euro. In de vergadering zijn eveneens besluiten genomen over de restmiddelen van de negende EOF. Uit dit fonds is ruim 10 miljoen euro gereserveerd voor het CARIFORUM ten behoeve van het ICT-project Caribbean Knowledge and Learning Network dat in 2004 is opgestart.

 De ACP-ministers bogen zich ook over het verloop van de onderhandelingen voor de Economic Partnership Agreements (EPA’s), die momenteel gaande zijn tussen de EU en zes respectieve ACP-regio’s. De besprekingen moeten uiterlijk 31 december zijn afgerond. De continuïteit van de export van bananen uit ACP-landen naar de EU kwam ook aan de orde.

Zorgpunten en voorstellen hieromtrent zijn vervat in een resolutie en geadopteerd door de ACP-ministers om deze door te geleiden naar de Europese Unie. Het document is als verklaring voorgelezen op de ACP-EU RvM. Met de directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie, die als gast aanwezig was tijdens één van de sessies van de ACP RvM, is nagegaan welke zaken bij de verdere afwikkeling van de Doha Development Round moeten worden ingebouwd. Dit met als doel de toegang van producten uit ACP-landen op de Europese markt te behouden en liberalisatie van de wereldhandel daadwerkelijk te laten leiden tot economische groei in ontwikkelingslanden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,31-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics