Nickerie.Net, donderdag 31 mei 2007


Ontbreken wet- en regelgeving belemmert rookpreventie in Suriname

Erna Aviankoi, 31/05/2007

Paramaribo - Niet-rokers zijn in Suriname niet beschermd tegen het inademen van sigarettenrook, onder meer omdat het land nog niet beschikt over een goed beleid tegen onverantwoordelijk rookgedrag. In het overgrote deel van de openbare en particuliere gebouwen, winkels en restaurants, alsook in bussen mag een roker gewoon een sigaret opsteken, zonder zich te bekommeren over de persoon of personen – de zogenaamde meerokers – die zich in dezelfde ruimte bevinden. "Billboards die roken stimuleren zijn haast overal in Paramaribo en omgeving geplaatst en kinderen en jongeren kunnen onbeperkt sigaretten kopen", zegt Kris Rambali, medewerker van het Uitvoerend Bureau van de Nationale Antidrugs Raad (NAR).

Paramaribo - Niet-rokers zijn overgeleverd aan de genade van rokers. Suriname heeft geen goed beleid tegen onverantwoordelijk rookgedrag. Een ieder mag een sigaret opsteken zonder zich te bekommeren om de ander die niet rookt. Kinderen en jongeren mogen onbeperkt sigaretten kopen. Paramaribo - Niet-rokers zijn overgeleverd aan de genade van rokers. Suriname heeft geen goed beleid tegen onverantwoordelijk rookgedrag. Een ieder mag een sigaret opsteken zonder zich te bekommeren om de ander die niet rookt. Kinderen en jongeren mogen onbeperkt sigaretten kopen.

“Dus al heeft een jongere niet veel geld, hij komt makkelijk aan sigaret.” Vandaag is Internationale Anti-tabaksdag. Dit jaar staat de herdenking in het teken van het promoten van 100 procent rookvrije ruimtes. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) lijdt meeroken tot ziekten en sterftes én bovendien is de meerderheid van de bevolking in de meeste landen niet-roker. Die groep mag niet verplicht worden de tabaksrook in te ademen. De WHO benadrukt dat 100 procent rookvrije ruimtes een volledige bescherming bieden tegen tabaksrook. Zowel rokers als niet-rokers in de meeste landen staan positief tegenover dit initiatief daar rookvrije ruimtes een grotere motivatie bieden om te stoppen met roken. Ze vragen eveneens weinig inspanningen en zijn doeltreffend.

In het kader van Wereld Anti-Tabakdag heeft minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid gisteren de Nationale Raad voor Tabakscontrole geďnstalleerd. Als taak moet deze een gedegen nationaal tabaksbeleid formuleren, implementeren en monitoren. Het beleid zal zich richten op het ontmoedigen van tabaksgebruik en op blootstelling aan tabaksrook veroorzaakt door derden. Dit laatste is om de niet-rokers te beschermen. Deze actie is een goede stap tot ratificatie van de Framework Convention on Tabacco Control (FCTC) waaraan Suriname zich jaren geleden heeft gecommitteerd, schrijft Volksgezondheid in een persbericht.

Rambali juicht een nationaal beleid toe, waarbij de rookpreventie integraal kan worden aangepakt. Volgens onderzoek wereldwijd sterven ongeveer 200.000 arbeiders jaarlijks aan de gevolgen van meeroken. Toch beďnvloedt dit gegeven het rookgedrag niet bij jongeren. Steeds meer beginnen al op vrij jonge leeftijd met roken. De meeste experimenteren hiermee al vóór hun veertiende. Uit een School Survey uitgevoerd door de NAR in 2006, geeft meer dan 24 procent van de schoolkinderen tussen elf en veertien jaar aan dat zij eens hebben gerookt. Van deze groep rookte ongeveer 10 procent al een jaar, terwijl meer dan 5 procent dat al een maand deed. In 2004 had nog geen 22 procent ervaring met jarenlang roken. De survey was landelijk en is uitgevoerd onder 3.200 leerlingen van het Voortgezet Onderwijs op Junioren en Senioren-niveau.

"De situatie is vrij ernstig", zegt Rambali. Hij ergert zich bijzonder aan het feit dat ouders, leerkrachten en anderen die een voorbeeld horen te zijn, gewoon in de buurt van kinderen roken. Meer preventieprogramma’s vooral gericht op jongeren ziet hij liever gisteren dan vandaag starten. Als lid van de Werkgroep ter voorbereiding van de FCTC voor Suriname, kijkt Rambali uit naar meer rookvrije ruimtes. Het ministerie van Volksgezondheid heeft al een jurist aangetrokken die de wet- en regelgeving moet helpen formuleren. "Het gaat langzaam, maar we komen wel aan", zegt Rambali optimistisch. Toch is hij er zich van bewust dat bij het uitvoeren van de wetten onder meer geld een belangrijke rol speelt. Onder meer voor het opzetten van een controle-mechanisme. “Je mag duizenden wetten en regels hebben, maar als er geen controle is, houdt het op", benadrukt hij. Vanuit zijn bureau zal controle daarom ook sterk worden gestimuleerd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,30-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics