Nickerie.Net, vrijdag 01 juni 2007


Koers EUR-USD pariteit tussen 1.35-1.40
Geplaatst: 01/06/2007

Paramaribo -  Met betrekking tot de EUR-USD pariteit wordt op de internationale valutamarkt rekening gehouden met de koers tussen 1.35-1.40 voor de komende drie jaren. ‘ Deze ontwikkeling is belangrijk voor zowel onze export als import. Initieel zal de export weinig last hebben van deze koersontwikkeling, aangezien deze voornamelijk in USD uitgedrukt wordt. Het zou zelf een concurrentievoordeel opleveren omdat goederen uitgedrukt in USD relatief goedkoper worden. Op termijn kan de prijs van sommige exportgoederen (tradables) een opwaartse neiging vertonen, indien voor de productie van deze goederen gebruik wordt gemaakt van import uit Europa of importgoederen waarvan de prijzen stijgen ( de kostprijs per eenheid product kan stijgen als gevolg van de stijging in de prijs van de importables).

Ook de prijs van sommige binnenlandse producten (non-tradables) kan een stijgende trend vertonen. Hetgeen inhoudt dat er in Suriname rekening gehouden dient te worden met een kosteninflatie als gevolg van de stijging van de importprijzen. Een koersstijging van de EUR t.o.v de USD kan ook een vraagstijging op de nationale markt veroorzaken. Deze vraagstijging kan een opwaartse druk op de prijzen uitoefenen.’ Dit staat in het jaarverslag 2006 van de Surichange Bank N.V. ‘Voor de komende 3 jaren verwacht het IMF een groei van de wereldhandel van tussen 5-6%; in India wordt een groei verwacht van gemiddeld 9%, terwijl China het niveau van 10% kan halen.

Vermeld staat verder dat een groei van de wereldhandel dan positieve effecten kan hebben op Surinaamse economie, daar er een potentiële mogelijkheid bestaat voor meer export alsook meer import. Meer dan 70% van de Surinaamse exporten gaat vooralsnog naar Europa, waaronder Noorwegen 30% en Frankrijk 9%, USA 15%, Canada 13% en het Caribisch gebied 6%. Ook het merendeel van onze importen komt nog steeds uit USA 27%, Nederland 20% en het Caribisch gebied 14%. Hetgeen betekent dat Suriname een potentiële ruilvoetwinst derft, daar we goedkoper zouden kunnen importeren uit het Oosten en duurder kunnen exporteren vanwege de enorme vraag naar grond-/ delfstoffen en landbouwproducten.’

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,01-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics