Nickerie.Net, vrijdag 01 juni 2007


Leerkrachten Nickerie: ‘De schoen knelt, we can’t wait any longer’  
Geplaatst: 01/06/2007

Nickerie -  Het leerkrachtenkorps van het district Nickerie heeft tijdens een bijeenkomst in de CCN -schouwburg zijn ernstige misnoegen geuit. De leerkrachten zien graag dat er op korte termijn verandering komt in o.a. hun bezoldigingen, standplaatstoelagen en vervoerstoelagen waarop zij aanspraak maken. Kenneth Donk, voorzitter CLO-Regio West, zegt dat de tijd nu is aangebroken om Paramaribo te laten weten dat zij daadwerkelijk moe zijn van de situatie en dat zij zich gereedmaken om de strijd aan te binden, om te vechten voor hun belangen. Volgens Donk zal niemand anders dan het leerkrachtenkorps zelf moeten opstaan om op te komen voor hun rechten. De CLO- topper schroomde niet te zeggen dat er een verscheurde vakbeweging is in ons land die de belangen van haar leden niet behartigt.

Kenneth Donk, voorzitter CLO-Regio WestKenneth Donk, voorzitter CLO-Regio West

Voor wat betreft de implementatie van het zogenaamde Tjon A Hung- rapport hebben de leerkrachten daar geen geloof in.Volgens hen is dit voor de regering een moeilijk te klaren job waarover zij in alle talen zwijgt, dit kenbaar te maken en het steeds op een lange baan schuift. Roy Sedoc heeft ook zijn misnoegen geuit naar de regering en de vakbondsleiders die sollen met de belangen van de leerkrachten. “Wij zijn het wachten beu en zullen nu een vuist maken om vanuit Nickerie de strijd te starten naar de rest van het land”, zei Sedoc met stemverheffing. De leerkrachten zeggen van de luttele 10% verhoging niks te merken dan alleen maar de duurte die steeds erger wordt en hen blijft houden in de spiraal van armoede en penarie.

Zij zijn verder van mening dat de overheid hen beter moet betalen waardoor zij gemotiveerd zullen zijn om ook meer te presteren en geen extra baantjes te zoeken om maandelijks de eindjes aan mekaar te knopen. Naar zeggen van Sedoc speelt de FOLS onder een hoedje met de regering.Vakbondsleiders die de belangen van hun leden niet kunnen dienen, moeten de laan op, zei Roy Sedoc. De leerkrachten voelen zich ten op zichte van andere groeperingen ernstig achtergesteld. Zij hebben de ouders al kenbaar gemaakt om alvast begrip te hebben voor hun strijd die elk moment kan losbarsten als de resultaten wegblijven en de regering zich verder blind staart. De verhitte leerkrachten zeggen dat het stopwoord van de regering “No work no pay” hen niet zal afschrikken. Niet alle leden waren aanwezig.Vernomen is dat er nogal wat ontevredenheid heerst.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,01-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics