Nickerie.Net, vrijdag 01 juni 2007


Surindre Mungra doet zijn relaas
Geplaatst: 01/06/2007

Nickerie -  Aan de hand van een binnengekomen persbericht heeft DBS in zijn editie van woensdag 23 mei een artikel opgenomen waarin staat dat PPP-topper Surindre Mungra op een persconferentie in Nickerie enkele zaken m.b.t. de SBBS uit de doeken heeft gedaan. Naderhand bleek dat leden van de Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS) woest waren over bepaalde van die uitspraken. Vooral de dames voelden zich door die uitlatingen in hun eer en integriteit aangetast. Deze persconferentie is via de lokale persmedia van Nickerie uitgebreid uitgezonden.

Ook Mungra voelde zich door een bepaalde passage uit het artikel beledigd omdat DBS aan de hand van het verwerkte persbericht allicht had doen voorkomen alsof de vriendin van deze PPP-topper pas 15 jaar oud is. Hij heeft uitgelegd dat velen uit zijn familie hem hierover hebben gebeld en hem hiervoor zeer kwalijk hebben genomen. In werkelijkheid is zij ouder dan in het artikel is gesuggereerd, legde hij aan DBS uit. Zij is in elk geval geen 15, verzekerde hij DBS. Aan de hand van een foto heeft hij geprobeerd ons hiervan te overtuigen. De betreffende dame heeft werkelijk de huwbare leeftijd reeds lang bereikt.


Redactie Nickerie.Net -  oorspronkelijk bericht:

SBBS’ers Nickerie woest over uitspraak Surindre Mungra

Nickerie - Tijdens een persconferentie welke PPP topper S.Mungra heeft gezegd dat vrouwen van SBBS (in volksmond Lacatan) recentelijk zijn ontslagen, maar alleen behouden konden worden als met hun borsten mocht worden gespeeld, heeft veel kwaad bloed bij hen doen stromen. Naar aanleiding van de uitlating welke ook via de lokale media is uitgezonden, hebben SBBS’ers aangegeven dat de uitlatingen welke door Mungra zijn gedaan voortspruiten uit een ziek brein.

In een perscommuniqué zeggen zij dat Mungra met zijn aantijgingen voorbij is gegaan aan de integriteit van eerbare mensen. De SBBS’ers melden verder dat wanneer Mungra denkt dat hij door zijn schoonvader, welke veel jonger is dan hem  - en zijn dochter van 15 jaar laat misbruiken  - en dat als algemeen ethische normen beschouwd, het hoog tijd is om bij zichzelf te rade te gaan of hij het recht heeft om anderen te belasteren. Hij probeert  volgens de SBBS'ers als zogenaamd voorbeeld figuur die om wat voor redenen dan ook door de Marronbroeders waarschijnlijk terecht is weggejaagd, nu met vuilsmijterij zijn heil bij elkaar te liegen.Voorts melden de SBBS’ers dat Mungra zelf bezig is als leider van moreelverval zich te presenteren en door zijn kortzichtigheid zeer negatieve zaken etaleerd w.o. huisvredebreuk en het schaden van het imago van een groot bedrijf dat grote impact heeft op het sociale- en economische leven van Nickerie.

Er wordt overwogen om juridische stappen wegens laster en smaad via de P.G. te ondernemen tegen S.Mungra en de televisiestations, die zonder verificatie schade hebben toegebracht aan de integriteit van arbeiders en hun werkgever SBBS.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,01-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics