Nickerie.Net, woensdag 06 juni 2007


Impuls voor toerisme en recreatie in Nickerie
Geplaatst: 06/06/2007

Nickerie -  Op 12 december 2006 is de Commissie ter bevordering van de sector Toerisme in Nickerie door de districtscommissaris drs. B. Shankar geïnstalleerd. De taak die de commissie volgens ondervoorzitter Willem van Keulen meekreeg, hield in dat zij onderzoek moest doen op welke wijze de sector Toerisme een grotere vlucht kon nemen en daartoe aanbevelingen mocht doen met de bedoeling de sector Toerisme uit te breiden en te bevorderen.

Al spoedig bleek dat de commissie zich niet kon beperken tot het district Nickerie vanwege het tekort schietende aanbod van toeristische attracties en is de commissie toen uitgeweken naar het district Sipaliwini voor onderzoek. Beide districten, Nickerie en Sipaliwini, hebben veel potentie op velerlei gebied, zo ook op het terrein van de sector Toerisme. Willem van Keulen zei verder dat de “Achterhoek” nog aantrekkelijker moet worden voor zowel de toerist als voor de huidige en toekomstige inwoners van de verschillende gebieden.

Van Keulen, die namens de commissie het eindrapport overhandigde aan DC Shankar, deed gelijk het verzoek aan de burgervader om het oude gebouw, waarin het ontvangkantoor destijds gevestigd was, toe te wijzen voor de opzet van het toeristenbureau. De commissie smelt binnenkort tot een stichting om verder te trekken. DC Shankar gaf aan dat het rapport doorgeleid zal worden naar de beleidsmakers en waar nodig ook aangedikt zal worden. Van Keulen die net als de andere commissieleden, sterk geloof heeft dat toerisme en recreatie als groeisector worden aangezien, vindt dat er op korte termijn gestreefd moet worden naar de vergroting van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Noord West- Suriname gebied vanuit Nickerie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,05-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics