Nickerie.Net, dinsdag 05 juni 2007


OW- Nickerie verduidelijkt stand van zaken
Geplaatst: 05/06/2007

Nickerie -  Vanuit de leiding van OW, Sectie Nickerie, is medegedeeld dat zowel de natte als de droge infrastructuur in het district Nickerie vallen onder het beheer van drie ministeries t.w. OW, RO en LVV. Voorts meldt de leiding van OW dat de primaire aan - en afvoerleidingen deels vallen onder Openbare Werken en deel onder LVV. De secundaire leidingen daarentegen vallen onder het ministerie van RO (alle waterschappen) en LVV bij de landaanwinningprojecten. Voor wat betreft de tertiaire leidingen moeten deze door de perceelhouders(boeren) zelf onderhouden worden. Verder meldt OW in zijn persmededeling dat OW voor de primaire wegen zorgt en RO voor de secundaire wegen.

Bij de landaanwinningprojecten zorgt LVV voor de wegen. Dezer dagen is OW bezig geweest met het opschonen van de hoofdloosleiding in de Van Drimmelenpolder. Een ander deel wordt door een ingehuurde dragline van de aannemer R.Jairam opgeschoond op kosten van OW. Vermeld dient te worden dat er een maand geleden een graafmachine van OW en een ingehuurde dragline naar deze locatie was gedirigeerd, maar dat de toegang naar de werklocatie werd bemoeilijkt door de aldaar wonende perceelhouder. Deze loosleiding valt onder beheer van RO, echter geeft OW aan ook in te komen voor RO, zodat de landbouwgebieden niet onder water komen te zitten in de regentijd.

Voorts meldt de OW- leiding dat de afvoerleidingen rondom Nw- Nickerie worden onderhouden door OW, welke reeds opgeschoond wordt door een graafmachine van OW. De afvoerleidingen binnen ingehuurde graafmachine op luchtbanden door OW opgeheven van verstoppingen. Vermeld dient te worden dat OW op schema is met zijn werkzaamheden en ook het ministerie van RO assisteert met zijn probleemgebieden. Dat Openbare Werken altijd verantwoordelijk wordt gesteld voor het onderhouden van alle wegen en leidingen, is dus niet correct.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,05-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics