Nickerie.Net, dinsdag 05 juni 2007


Ingrijpende wijzigingen in het Surinaams onderwijssysteem op komst

Filia Enser, 04/06/2007

Paramaribo - Het Surinaams onderwijs is aan vernieuwing toe. Vorig jaar heeft het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) het Management and Organization Consultancy (MOC Consultancy)-bureau aangetrokken om het Voortgezet Onderwijs op Seniorenniveau (VOS) te herstructureren. Na gedegen onderzoek en diverse consultaties is de consultant zover om terug te gaan naar de stakeholders, zoals VOS-directeuren, vakbeweging, bedrijfsleven, parlement, jeugdparlement, om het conceptplan ‘Herstructurering c.q herinrichting van het VOS-onderwijs’, ter discussie voor te leggen op 6 juni, zegt Dwarkasing van MOC.

Na behandeling op het congres en eventuele amendering, zal het finaal document aan de opdrachtgever worden aangeboden. De kosten voor de herstructurering zijn begroot op 10,5 miljoen euro. Hiervan gaat 52 procent naar de fysieke infrastructuur (lokalen en de inrichting ervan), 20 procent van de kosten is bedoeld voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen, terwijl 28 procent gebruikt moet worden voor het ontwikkelen van curricula en institutionele versterking.

Als het herstructureringsprogramma dat is opgezet wordt gevolgd, kan in 2011 gestart worden met de nieuwe generatie voor het VOS-onderwijs. Terwijl aan het secundair onderwijs wordt gewerkt, moeten er ook veranderingen worden aangebracht aan het gewoon lager onderwijs (glo) en het Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau (VOJ). Het bestaande lager onderwijs moet worden uitgebreid met drie tot vier jaren. Het Basic Education Improvement Program (BEIP), dat reeds is goedgekeurd, moet hiervoor zorgdragen. Financiering hiervan is reeds goedgekeurd middels een lening van de IDB.

De bedoeling is dat het nieuwe basisonderwijs naadloos aansluit op het voortgezet onderwijs. In de nieuwe VOS-structuur zullen het VWO en het HAVO verdwijnen en komt daarvoor in de plaats een driejarige algemeen vormende opleiding (avo) met interne differentiatie op basis van een 4-tal profielen en niveaus van enkele vakken.

Nieuw bij de invoering van het nieuwe VOS is de invoering van life skills, ook wel generieke vaardigheden genoemd. Leerlingen moeten reeds op school leren om bijvoorbeeld problemen te analyseren en werken in teamverband, meent Dwarkasing. “Daarnaast krijgen leerlingen teveel taalonderwijs, maar wat ze niet leren is communiceren. De bedoeling is om deze vaardigheden in workshopvorm bij te brengen. Om de nieuwe structuur te implementeren zullen de regering, Staatsraad, parlement en het staatshoofd voortvarend moeten werken om binnen 1,5 jaar de wet af te kondigen.

Willen we internationaal op een vergelijkbaar (concurrerend) niveau komen met ons onderwijs, dan dienen we minstens een vergelijkbare onderwijsleertijd in te voeren.” Onderzoek wijst uit dat er nog teveel tijd verloren gaat aan extra curriculaire activiteiten zoals vergaderingen en feestjes. Een recente calculatie van de inspectie VOS leverde gemiddeld nauwelijks 700 klokuren per jaar op voor VOS-scholen. Volgens onderzoek van het MOC zal de onderwijsleertijd minimaal 1.000 klokuren per cursusjaar moeten bedragen en moeten deze ook effectief worden benut. Eventueel wordt inkorting van de kerst- en paasvakantie aanbevolen terwijl de pinkstervakantie eventueel kan worden afgeschaft.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,05-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics