Nickerie.Net, dinsdag 05 juni 2007


Nieuwe diersoorten ontdekt in regenwoud Suriname

PARAMARIBO – Wetenschappers hebben op Oost-Surinaamse regenwoudplateaus 24 nieuwe diersoorten gevonden. In de afgelopen twee jaren is door de internationale natuurorganisatie Conservation International (CI) diepgaand wetenschappelijk onderzoek verricht op plateaus van de Lely- en Nassaugebergte. De vondst is een bevestiging van de grote waarde van een ecosysteem in het noordelijk Amazonegebied.
Nieuwe diersoorten in regenwoud Suriname
In 2002 organiseerde CI in Paramaribo – in samenwerking met het Guyana Shield Initiative van het Amsterdamse IUCN Nederlands Comité (World Conservation Union) – een ‘prioriteitsbepalend’ congres en een workshop. Hieraan namen 120 wetenschappers deel. Vastgesteld werd dat er een leemte bestond in de biologische kennis van het gebied. Die is nu opgevuld door de recente RAP-expedities(Rapid Assesment Program) van CI.

De bauxietbedrijven BMP Billiton en Suralco hebben exploratierechten voor Oost-Suriname. CI-Suriname heeft beide bedrijven bereid gevonden om onderzoek uit te voeren om de biologische diversiteitswaarde van de gebieden te bepalen, alvorens tot exploratie over te gaan. Het betreffende RAP-rapport wordt op 4 juni in een bijeenkomst in het Krasnapolsky Hotel te Paramaribo door CI Suriname aan de beide directies aangeboden. Billiton en Suralco hebben toegezegd de resultaten te zullen respecteren en onderdeel te maken van hun toekomstige exploratiebeleid. Ze hebben tevens een groot gedeelte van de uitvoerings- en expeditiekosten voor hun rekening genomen.

Het onderzoeksteam bestond uit 41 deelnemers, waarvan 22 uit Suriname, voornamelijk afgevaardigd door de Anton de Kom Universiteit. Ook twee botanici van het Utrechtse Nationaal Herbarium, Olaf Bánki en Hans ter Steege, zaten bij het team. De Surinaamse wetenschappelijke leiding was in handen van Haydi Berrenstein van CI-Suriname. Ook de plaatselijke Marron- en Inheemse bevolking was deelgenoot en partij bij de onderzoeken.

Conservation International is de leidende natuurorganisatie in Suriname en de initiator van het proces dat in 1998 heeft geleid tot het regeringsbesluit om de kapconcessies voor centraal Suriname te annuleren en over te gaan tot het proclameren van het Centraal Suriname Natuur Reservaat (CSNR), dat inmiddels de status van Unesco World Heritage Site heeft verkregen. Het CSNR beslaat zo’n 15 procent van het Surinaams grondgebied, zo groot als half Nederland.

Dit gebied is nu een veelbelovende bestemming geworden voor ecotoerisme vanuit Noord-Amerika en Europa. In september 2007 zal het door CI ontworpen en gefinancierde eco-paviljoen op Foengoe Eiland (Voltzberg) aan de Surinaamse overheid worden overgedragen. Om het CSNR een duurzaam financieringskarakter te geven heeft CI in 1998 een onafhankelijk offshore Suriname Conservation Trust Fund (SCTF) opgericht met een initiële donatie, waarin later internationale fondsen, multilaterale instanties en de Nederlandse overheid substantieel hebben bijgedragen.


Milieu of Welvaart? Bauxietmaatschappijen voor moeilijke keuze
Geplaatst: 05/06/2007

Paramaribo -  De vierentwintig nieuwe diersoorten die op de hoogvlaktes van de Lely-en Nassaugebergte zijn ontdekt, plaatsen de bauxietmaatschappijen Suralco en Billiton voor een moeilijk parket. De nieuwe diersoorten zijn ontdekt tijdens een studie van Conservation International Suriname in opdracht van de bauxietmaatschappijen zelf en werden gisteren in Krasnapolsky getoond aan de maatschappijen. Behalve de nieuwe diersoorten zijn er ook soorten bij die door ons als reeds lang uitgestorven werden beschouwd. Zo bijvoorbeeld een zeldzame soort katvis die in geen vijftig jaar was waargenomen. Verder blijkt dat deze hoogvlakten in feite schuilplaatsen zijn voor grotere diersoorten. Deze gegevens zullen gebruikt worden door de bauxietmaatschappijen als deel van hun mijnbouwovereenkomst.

Dit houdt in dat zij de biodiversiteit zullen opnemen in de vroege stadia van besluitvorming bij mijnactiviteiten die men van plan is te ondernemen in het gebied. De bauxietmaatschappijen hebben op de vraag of zij ondanks deze kennis toch ertoe zullen overgaan tot het grootschalig mijnen, niet geantwoord. Zij zeggen tijd nodig te hebben om hierover na te denken. Volgens biologe Haydi Berrenstein, die het logistieke gedeelte onder haar hoede had, wordt het tijd dat de totale Surinaamse gemeenschap moet gaan brainstormen om hiervoor de juiste middenweg te kiezen.‘Welvaart moet niet alleen verkregen worden middels het mijnen.

Als we ons bos en biologische schatten behouden kunnen we eigenlijk veel meer verdienen dan wanneer we eigenlijk mijnen. Omdat je in principe jouw schatten niet vernietigt.’ Volgens Berrenstein blijf je op deze manier toeristen aantrekken waardoor er een constante inkomen is. Er zal volgens haar een keuze tussen welvaart en behoud van milieu moeten worden gemaakt.

Gregory Rijssen

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname . Watrekant / ANP

,05-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics