Nickerie.Net, donderdag 07 juni 2007


Nationaal Leger vangt wederom smokkelwaar

Asha Chaturi, 07/06/2007

NIEUW-NICKERIE - Het Nationaal Leger heeft gistermorgen wederom smokkelwaar in beslag genomen. Na een tip werden de verdachten opgewacht op het strand bij Zeedijk. Daar zou drank worden ingeladen in een gereedstaande boot om vervoerd te worden naar Guyana. Na de smokkelaars aangesproken te hebben, namen de militairen de 11 kartonnen energiedrank in beslag. De partij is later overgedragen aan de politie. Die zet het onderzoek naar de herkomst van de smokkelwaar voort. Op hetzelfde tijdstip kwam een boot binnen waarin een vrouw zat met een tas vol kleren. Deze waar onderging hetzelfde lot.

Volgens de gewestelijke politiecommandant Kenneth Bruining, kunnen zulke gevallen buiten proces worden afgehandeld. Majoor Egmond Letterboom, territoriaal commandant van het Nationaal Leger Regio West zegt aan dWT dat naast de patrouille over water, ook de patrouille over land aan de grenszijde is verscherpt om onder meer smokkel tegen te gaan. Hij hekelt het dat de boothouders zich niet houden aan afspraken en zich schuldig maken aan smokkelpraktijken.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,07-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics