Nickerie.Net, donderdag 07 juni 2007


Vijf districten krijgen eerste begrotingsmiddelen

Jan de Deken, 07/06/2007

Paramaribo - Voor het eerst beschikken vijf Surinaamse districten over eigen begrotingsmiddelen. Wanica, Nickerie, Para, Commewijne en Marowijne kregen respectievelijk 205.000, 324.000, 276.000, 500.000 en 115.000 SRD ter beschikking. De financiële decentralisatie wordt daarmee echt concreet. Minister van Regionale Ontwikkeling, Michel Felisi, overhandigde gistermorgen de eerste bedragen aan de districtscommissarissen van Wanica, Nickerie, Para, Commewijne en Marowijne. Die districten beschikken voortaan over eigen middelen om autonome taken te financieren. De begrotingsmiddelen die de districten gisteren ontvingen, waren afhankelijk van de ingediende bestedingsplannen. Ook de verschillen in infrastructuurnetwerk spelen een rol. Minister Felisi pleit ervoor om in een latere fase ook een bestuurlijke decentralisatie te realiseren.

Paramaribo - Het hoofd van de Centrale Betaaldienst van het ministerie van Financien, overhandigt de eerste begrotingsmiddelen in de vorm van een cheque aan de districtscommissarissen van Wanica, Nickerie, Para, Commewijne en Marowijne. Minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkelingen (derde links) drukt de dc's op het hart de middelen goed te gebruiken.

De vijf pilotdistricten kregen de middelen voor het tweede kwartaal van 2007. Felisi wil de gelden voor de districtsfondsen per kwartaal uitbetalen om te voorkomen dat er pas op het einde van het jaar een evaluatie zou volgen. Nu worden de districtsbesturen na elk kwartaal beoordeeld, waarna goedkeuring van de minister moet volgen voor het volgende kwartaal. Felisi wijst de districtscommissarissen op de grote verantwoordelijkheid die op hen rust. Hij verwijst daaromtrent in de eerste plaats naar de wateroverlast, die volgens de minister “dikwijls het gevolg is van achterstallig onderhoud en een verkeerde attitude”.

De districtsbesturen zijn nu verantwoordelijk voor onder andere het onderhoud van secundaire en tertiaire wegen, dammen en bruggen en de zorg voor het milieu. “Het papierwerk zit erop, maar het echte werk moet nog beginnen”, instrueert Felisi. Voorlopig worden enkel bevoegdheden van Regionale Ontwikkeling overgeheveld. Op termijn moeten de districten ook bevoegdheden krijgen die onder de andere ministeries vallen. Daarnaast moet de decentralisatie uitgebreid worden naar de districten die niet in het pilotproject zijn opgenomen.

Bas Ahmadali, directeur van het Decentralisation and Local Government Programme, wil die volgende stap tegen 2009 realiseren. De districten zullen binnenkort ook zelf belastingen kunnen innen. De inkomsten uit de huurwaardebelasting en belastingen op publieke vermakelijkheid zullen rechtstreeks naar de districtsfondsen vloeien.

Felisi wil echter niet te ver op de zaken vooruitlopen. “Laten we eerst de evaluatie afwachten. Ik verwacht dat het project goed loopt, maar ik ben een realist. Als dit werkplan niet blijkt te werken, moeten we op zoek naar een ander”, aldus Felisi. Hij benadrukt wel dat het de regering menens is met de decentralisatie. Na de financiële overheveling van middelen, moet er in een latere fase ook een bestuurlijke decentralisatie komen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,07-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics