Nickerie.Net, zaterdag 09 juni 2007


Nederland plande militaire invasie na Moiwanaslachting

Ivan Cairo, 09/06/2007

Paramaribo - Nederland had direct na de Moiwanaslachting van november 1986 een militaire invasie in Suriname willen plegen om de toenmalige regering onder leiding van Desi Bouterse af te zetten. Voor logistieke steun werd bij de VS aangeklopt, maar nog voordat Washington instemde, had Den Haag het plan alweer afgeblazen en werd het verzoek ingetrokken. Dat staat in het dagboek van oud-VS-president Ronald Reagan, dat onlangs is gepubliceerd.

Het steunverzoek is ondertussen door de toenmalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek bevestigd. Volgens hem zou het gaan om een “voorzorgsmaatregel”. Tijdens de Moiwanaslachting zijn meer dan veertig bewoners, onder wie zwangere vrouwen en kinderen van het dorpje Moiwana in Marowijne, doodgeschoten door een eenheid van het Nationaal Leger. In zijn memoires schrijft Reagan op donderdag 11 december 1986, dat voor die dag een ontmoeting was gepland om het verzoek van Nederland om transport beschikbaar te stellen om 700 Nederlandse mariniers naar Suriname te vervoeren. Ze zouden hier de regering omverwerpen van de “wrede dictator” die het leven van burgers, inclusief 6000 Nederlanders die in Suriname woonden, in gevaar bracht en zelfs al enkele moorden had gepleegd. “Van deze invasieplannen was ik niet op de hoogte”, zegt toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Henk Herrenberg, aan de Ware Tijd. Maar echt verbaasd is hij niet. Opnieuw blijkt volgens hem de aard van het beestje. Nederland zou volgens de oud-minister vaker hebben ontkend een militaire inval tegen Bouterse te hebben overwogen.

Met de ontboezemingen in zijn dagboek wordt dat door Reagan gelogenstraft. Herrenberg gelooft dat Nederland de operatie toen heeft afgeblazen, nadat inlichtingendiensten mogelijk meer informatie naar Den Haag hadden geseind, dat de kans van slagen nihil was en hier op groot militair verzet zou worden gestuit. Dat er maar 700 mariniers zouden komen, wijst er volgens de oud-minister op, dat Nederland ook steunpunten in het Nationaal Leger had, die de actie zouden moeten ondersteunen. Kennelijk was uiteindelijk ingezien dat die steunpunten onvoldoende waren om de operatie te doen slagen. Oud-president Reagan geeft aan dat twee top-legerofficieren niet happig waren om toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, George Schultz, te adviseren het Nederlands verzoek in te willigen. Aan de andere kant wilde Reagan niet voorhands ‘nee’ zeggen tegen Den Haag. “Ik was van mening dat we niet direct ‘nee’ konden zeggen. We waren het overigens met elkaar eens dat er grote problemen konden ontstaan door simpelweg ‘ja’ te zeggen zonder vooraf op de hoogte te zijn van mogelijke tactische problemen bij een militaire operatie”, stelt Reagan. De Amerikaanse regering vroeg zich af of de militairen bij aankomst in Suriname niet verrast zouden worden door vijandige militairen in Suriname. Uiteindelijk werd besloten de volgende dag (12 december) legerfunctionarissen naar Nederland te sturen om de plannen verder te bespreken. Op 1 januari 1987 krijgt Reagan een memo waarin wordt meegedeeld dat Den Haag zijn invasieplannen heeft afgeblazen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,09-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics