Nickerie.Net, maandag 11 juni 2007


DC Shankar belooft oplossing voor vuilstortproblematiek

NIEUW-NICKERIE - Het probleem rond de vuilstortplaats in Nickerie wordt steeds onbeheersbaarder. De DC heeft nu toegezegd binnen twee weken met een nieuw plan van aanpak te komen.

Onbekenden hadden dinsdagavond vuilniszakken met inhoud en autowrakken midden op de verbindingsweg, de Soekhoeweg, geplaatst waardoor de toegang naar de vuilnisbelt werd gebarricadeerd. Burgers die op loopafstand van de belt wonen, hopen dat eindelijk een oplossing komt in deze voortdurende problematiek. Hun nood werd nijpender toen bleek dat onverantwoordelijken vanwege de aanhoudende regens hun vuil gewoon langs de Soekhoeweg dumpten en de hygiŽne daardoor in gevaar kwam.

"Men moet beseffen dat pas als iedereen meewerkt - dan pas gaat het lukken een schoon en een gezond leefgebied te krijgen", zegt Antonius Winter, sectiehoofd Buro Openbare Gezondheidzorg (BOG) aan dWT.

Op veel plaatsen blijft het vuil staan. Door tussenkomst van districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar en het ministerie van Openbare Werken is de situatie deels genormaliseerd. De bewaking, die niet optimaal geschiedde, is met de afgelopen gebeurtenissen ge-heractiveerd. Militairen en de politie zullen de bewakking op zich nemen. De DC heeft beloofd aan de hand van de beschikbare middelen een plan te maken dat hij binnnen twee weken zal presenteren.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

11-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics