Nickerie.Net, donderdag 14 juni 2007


Bas Ahmadali: ‘Ontwikkeling is aan districten gelegen’
Geplaatst: 14/06/2007

Paramaribo -  ‘De districten hebben zelf aangegeven bij de begroting van 2007 hoeveel zij per jaar ten laste van de begroting van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, (RO), kunnen besteden. Op grond daarvan wordt op kwartaalbasis het geld in contanten gestort in het districtsfonds. In het kader van de financiering en decentralisatie kan niet meer gestort worden dan zij gevraagd hebben.’ Met deze woorden gaf Bas Ahmadali, directeur Decentralisatieprogramma van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, duidelijk aan op grond waarvan de bedragen die zijn uitbetaald aan de vijf pilot-districten, zijn vastgesteld.

Deze bedragen komen uit de goedgekeurde begroting voor het jaar 2007 van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. ‘Daar de werkzaamheden en taken van de districten verschillen, is het ook logisch dat de aangevraagde bestedingsmiddelen verschillen. Het gaat om de bedragen SRD 205.000 voor Wanica; Nickerie ontving SRD 324.000, Para SRD 267. 000, Commewijne SRD 500. 000 en Marowijne SRD 115.000. Deze bedragen zullen elk kwartaal gestort worden in het districtsfonds. Aan het district Commewijne is abusievelijk voor twee kwartalen uitbetaald, hetgeen betekent dat dit district reeds de gelden heeft ontvangen voor het volgende kwartaal. Het is voor het eerst in de driehonderd jaren dat er contanten uit de begrotingsmiddelen in een districtsfonds zijn gestort.

‘ Als technisch directeur ben ik van mening dat het voor deze fase niet eens van belang is hoeveel zij gehad hebben, maar dat het reeds een feit is dat zij de gelden hebben ontvangen in het fonds. Al was het maar 1 cent; zij hebben het geld ontvangen. Het is nu aan de districtscommissarissen gelegen hoe zij het geld zullen besteden en hoe zij de overige middelen zullen vergaren middels belastingen en/ of eigen bijdragen van de bewoners. Van belang is dat voor de eerste keer middelen in het fonds zijn gestort en dat zij vrij zijn om samen met de bevolking na te gaan hoe zij die gaan besteden,’aldus de directeur.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

14-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics