Nickerie.Net, donderdag 14 juni 2007


Privatisering SML lijkt op een 'hype'
Geplaatst: 14/06/2007

Nickerie -  ‘Totdat de hypotheek is betaald, kunnen zij niets verkopen. Want niemand gaat iets willen kopen met een hypotheek erop. Sedert de tijd dat er vele advertenties geplaatst zijn door de SML, is er sprake van ‘show time.’ Allemaal geluiden die DBS in de wandelgangen hoort betreffende de privatisering van de Stichting Machinale Landbouw, de SML. Vooral tegen de achtergrond dat de SML ongeveer 500 schuldeisers telt. Gisteren vond op het hoofdkantoor van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de presentatie plaats van de verkoop van de roerende en de onroerende goederen van de SML in het kader van het privatiseringsproces.

 Op 3 juli zal officieel de inschrijving plaatsvinden voor de verkoop. ‘De bedoeling is om een ieder tevreden te stellen. Of alle schuldeisers tevreden gesteld kunnen worden, kan nog niet concreet aangegeven worden. Die verwachting hebben wij wel. Ik ben positief gestemd,’ zei mr. Radjen Soerdjbali, die belast is met de inschrijving, tegenover DBS. Er is namelijk een enorme belangstelling voor de landbouwarealen. Op de vraag of de kopers niet geconfronteerd zullen worden met hypothecaire beslagen, gaf hij nadrukkelijk mee dat voor de kopers er geen risico aan verbonden is.

 De verkoop gaat namelijk vrij van hypothecaire beslagen. ‘SML zal ervoor zorgen dat het probleem niet wordt overgeheveld naar de verkoper.’ Aan onroerend goed heeft de SML te bieden: meer dan 10.000 hectare aan landbouwareaal te Wageningen in het district Nickerie en het hoofdkantoor aan de Anton Dragtenweg met alle faciliteiten die tot onroerend goed gerekend kunnen worden. Er zijn eveneens roerende goederen waaronder landbouwwerktuigen, sleepboten en tractoren die zich momenteel in verschillende staat bevinden. Deze goederen zijn defect, gesloopt of soms ook nog nieuw.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

14-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics