Nickerie.Net, donderdag 14 juni 2007


UNDP schat armoede Suriname op 69 procent

 

Paramaribo - De VN-organisatie, de UNDP, stelt in haar analyseonderzoek vast dat naar schatting 69% van de Surinaamse bevolking leeft onder de armoedegrens. Het recentste werkloosheidscijfer staat op 9.5%, en wordt aangevoerd door vrouwen, die tevens de grootste groep werkzoekenden vormen. Onder de jongeren is het werkloosheidscijfer 15.8% voor jongens en 33.4% voor de meisjes.

 

De UNDP is van oordeel dat de werkloosheidssituatie onder deze groep verergerd zal worden naarmate de drop-outs op VOJ-niveau blijven toenemen. In het kader van de samenwerking met Suriname heeft de UNDP in 2006 een analyse verricht naar de sociaal-economische situatie in het land. Het onderzoek was nodig voor de formulering van een ontwikkelingsprogramma, ‘Technical Assistant Umbrella Project.’ Een ondersteuningsplan dat bedoeld was voor het versterken van de capaciteiten van ministeries en andere overheidsorganen bij uitvoering van hun beleidsprogramma’s.

 

De ondertekening van dit ontwikkelingsplan in 2007 is door de regering en de UNDP momenteel aangehouden. De regering buigt zich over het feit uit welke middelen het project gefinancierd moet worden. De resultaten voortvloeiende uit het analyserapport, zijn van groot belang voor Suriname in zijn streven de gelijkheid en rechtvaardigheid in eigen land te intensiveren met de ondersteuning van de Verenigde Naties (VN).

 

De UNDP acht het van eminent belang dat adviezen en technische assistentie worden verstrekt aan landen waar tezamen met de VN-organisaties ontwikkelingsplannen geformuleerd en uitgevoerd worden. De UNDP is van oordeel dat de Surinaamse overheid niet voldoende toegerust is voor de uitvoering van haar beleidsprogramma’s op langere termijn. Ofschoon reeds diverse ondersteuningsprogramma’s zijn ontwikkeld op nationaal niveau, voldoen die niet in voldoende mate. De VN -organisatie constateert in reeds bestaande projecten en programma’s nog steeds tal van manco’s die gedeeltelijk of helemaal niet verholpen zijn. Het gevolg hiervan is dat de uitvoering van projecten en/ of programma’s traag verloopt en de resultaten gering zijn.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

14-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics