Nickerie.Net, maandag 18 juni 2007


Zichtdag verkoop goederen SML gestart

Paramaribo -  Vrijdag zijn belangstellenden door Mr.Geetapersad Gangaram Panday en SML-directeur Tilak Sharman rondgeleid op haast alle delen van het SML-complex te Wageningen. Dit gebeurde in het kader van de privatisering van de ooit zo florerende rijstreus van het Caribisch gebied. Van de SML -toppers heeft DBS vernomen dat er, gezien de belangstelling die er bestaat, nog een zichtdag zal worden gehouden.

Belangstellenden hebben te Wageningen percelen, gebouwen en een groot aantal roerende goederen bezichtigt. Op dinsdag 3 juli zal de openbare inschrijving van de onroerende goederen te Paramaribo plaatsvinden op het hoofdkantoor van het ministerie van LVV. Hierbij zal men in de gelegenheid worden gesteld het inschrijfbiljet in een gesloten enveloppe aan te bieden aan de directeur van de SML, waarna een notaris zal overgaan tot opening en voorlezing van het bod, waarvan proces-verbaal zal worden opgemaakt.

Op vrijdag 06 juli zal de openbare inschrijving van de roerende goederen plaatsvinden op het SML kantoor te Wageningen waar ten overstaan van een notaris zaken zullen worden afgehandeld. De ten verkoop aangeboden delen van SML zijn het padieareaal bekend als lijn 7, lijn 8 en de Kaaimanpolder, het zaaizaadbedrijf, de citrusaanplant en het rijstverwerkingsbedrijf aan de Nickerierivier en de binnenhaven in Wageningen met een oppervlakte van 5,2036 hectare. De hoofdinfrastructuur en de kunstwerken zullen deel uitmaken van een nog op te zetten waterschap en zullen niet verkocht worden.

Met de verkoopopbrengsten zal getracht worden de meer dan vierhonderd schuldeisers uit te betalen. Een van de grote schuldeisers is de rijstmagnaat Imro Manglie die alles op de voet volgt. Bewoners van Wageningen zijn nogal huiverig over de privatisering en hechten er weinig geloof aan dat deze ooit weer zal draaien. Zij hadden graag dat alles naar een persoon/bedrijf zou overgaan. Dat verschillende delen in handen van verschillende kopers zullen gaan, maakt dat de twijfels bij de Wageningers alleen maar groter worden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

18-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics