Nickerie.Net, maandag 18 juni 2007


Rijstboeren positief over waterschappen

Beta Debidien, 18/06/2007

NIEUW-NICKERIE - “Ongeveer 72 procent van de rijstboeren in de zes waterschapsgebieden in Nickerie denkt positief over het functioneren van de waterschappen. Slechts één procent was negatief en 27 procent had geen mening.” De consultant van het Nationaal Rijstproject ir. BG Grijpstra presenteerde deze cijfers tijdens de discussiedag ‘Waterschappen in Nickerie’.

Volgens hem zijn de verwachtingen heel positief en moet er nog wat worden verbeterd. Het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (MCP) en het Nationaal Rijstproject (EU/Cariforum) hebben deze dag vrijdag georganiseerd om meer informatie te verschaffen aan de waterschapsbesturen. “Hiermee is er een einde gekomen aan de in 2005 begonnen periode van voorbereidingen van de reorganisatie en reactivering van de waterschappen in Nickerie en het overliggend waterschap MCP is intussen ten einde gekomen”, zei Richenel Small, bestuurslid van het Overliggend Waterschap MCP. Volgens hem is het voor de uitvoering van het nieuwe beleid van essentieel belang dat de achterliggende ideeën algemeen gedeeld worden en de activiteiten van de diverse betrokkenen op elkaar zijn afgestemd. “Door de bestuurders van de waterschappen, beleidsmakers en beleidsuitvoerders bijeen te brengen voor een uitwisseling van verwachtingen en inzichten, willen wij het draagvlak voor de uitvoering versterken en uitbreiden”, zegt Small.

Minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vindt dat de dag geslaagd is in haar opzet. “Daardoor komen we steeds verder in de fase van uitvoering”, zei de bewindsman. Volgens hem mogen waterschappen zelfstandig opereren en zijn er ook wettelijke bevoegdheden vastgelegd om assistentie te vragen daar waar nodig. Volgens Raghoebarsing heeft de overheid toegezegd om in de eerste ronde het grote onderhoud van de loos- en irrigatieleidingen voor haar rekening te nemen.

Voor Kries Chatta, voorzitter van het waterschap Hamptoncourtpolder, is nu wat duidelijk geworden wat zijn bestuur te wachten staat. “Wij weten nog niet wat er allemaal in het staatsbesluit staat”, zegt Chatta. Hij is blij dat de overheid aangegeven heeft het onderhoud van de infrastructuur op zich te zullen nemen. “Iedereen kijkt nu uit wanneer dat gerealiseerd wordt.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De Ware Tijd

18-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics