Nickerie.Net, woensdag 20 juni 2007


Caricom vraagt aandacht Washington

WASHINGTON DC - Problemen die stagnerend zijn voor de ontwikkeling van de Caricom, moeten op de politieke agenda van de beleidsmakers van de Verenigde Staten van Amerika. Regeringsleiders van de Caricom vergaderen daarom morgen in Washington DC met president George Bush van de VS over economische groei in de regio, investering in de bevolking en veiligheidsvraagstukken. Vooruitlopend op de top praten de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag met hun Amerikaanse collega, Condoleezza Rice. Gisteren vergaderden de ministers met elkaar over de strategie die zij zouden hanteren bij het gesprek met Rice.

Vicepresident Ram Sardjoe houdt tijdens een van de sessies ook een presentatie en Marlene's Ballet zal een optreden verzorgen tijdens de culturele manifestatie. De Conference on the Caribbean die tot en met donderdag duurt, is speciaal bedoeld om voor de regio belangrijke vraagstukken op de politieke agenda van Washington te krijgen, zegt Ellsworth John (St Vincent) coördinator van de conferentie. Hij sprak gisteren bij de opening van een door de OAS georganiseerd tweedaags seminar voor Caricom- journalisten. De afgelopen periode zijn talrijke zaken in het Amerikaans congres doorgedrukt die een nadelige invloed hebben op ontwikkelingen in de regio.

Via rechtstreekse bilaterale besprekingen met de VS wil het Caribisch blok aandacht vragen voor specifieke problemen van de regio. Onder meer gaat het hierbij om armoede, immigratie en duurzame ontwikkeling. Voorts komen aan de orde zaken als misdaad en geweld, energie, onderwijs, gezondheidszorg en informatieve technologie. Volgens ambassadeur John is het belangrijk dat de Caribische diaspora in de VS een stem krijgt in de Amerikaanse politiek. Vandaar dat de afgelopen periode acties zijn ondernomen om regelmatig in contact te treden met Congresleden om zaken onder hun aandacht te brengen. Ook is het belangrijk dat de Caribische diaspora meer in contact treedt met de Amerikaanse media en politici zodat vraagstukken waarmee de regio kampt meer aandacht krijgen. De media spelen volgens John een belangrijke rol en dienen daarom de druk op de ketel te houden wat betreft de relaties van de Caricom-regeringen met de VS.

Naast de politieke besprekingen vinden er ook besprekingen plaats tussen maatschappelijke groeperingen en de particuliere sector van de VS en de Caricom.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De Ware Tijd

19-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics