Nickerie.Net, maandag 25 juni 2007


Wageningen en Middenstandspolder gauw in productie

Paramaribo - Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) treft momenteel voorbereidingen voor een goede inzaai van de rijstarealen. Zo wordt ernaar toe gewerkt dat ex-werknemers van de Stichting voor de ontwikkeling van Machinale Landbouw (SML), die een areaal kregen toegewezen, en de padieboeren van de Middenstandspolder dit najaar over genoeg water kunnen beschikken om in te zaaien. In totaal gaat het om 7.500 hectare grond verdeeld over ongeveer 250 padieboeren, die enkele jaren niet in productie is. Hierin is het padieareaal van SML, dat nu ten verkoop is aangeboden niet inbegrepen.

Het ligt in de bedoeling om voor Wageningen en omgeving een waterschap in te stellen. Vooruitlopend hierop zal het Ministerie van LVV het beheer van de natte en droge infrastructuur overnemen en ervoor zorgen dat de waterhuishouding van het gebied in orde komt. Binnenkort zullen irrigatie- en afvoerkanalen van genoemde gebieden, Wageningen en de Middenstandspolder opgehaald worden. LVV zal ook werken aan het oude pompgemaal en aan de sluis te Henar. Verder komt er verbetering in de begeleiding van de padieboeren en komt er binnenkort een ressortkantoor van LVV in Wageningen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De Ware Tijd

24-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics