Nickerie.Net, dinsdag 26 juni 2007


Internationale rol Euro wat teruggelopen

FRANKFURT ó De internationale rol van de euro is op een aantal terreinen verminderd, met name op de schuldenmarkt en de valutamarkten. De Amerikaanse dollar blijft wereldwijd de dominante munt. Dat staat in een gisteren verschenen rapport van de Europese Centrale Bank. Het aandeel van de euro bij internationale schuldpapieren daalde voor het eerst sinds de start van de Europese eenheidsmunt in 1999, aldus de ECB in het zesde jaarlijkse rapport over de internationale positie van de euro.

In de achttien maanden tot december jl. was het aandeel van de euro 31,4% van het totaal aan uitstaande schulden, 2,5 procentpunt minder dan de periode ervoor. Het meest uitgesproken was de daling bij obligaties met een lange looptijd, met name door toedoen van de hogere Amerikaanse rente. Ook op de valutamarkten werd relatief minder gehandeld in euroís. Van alle wisselmarkttransacties was de euro bij 39% betrokken, tegen 41% in de voorafgaande periode. De positie van de dollar was stabiel met een aandeel van liefst 92,5%.

Hoe sterk de relatieve positie van de dollar nog altijd is komt ook tot uitdrukking in de hoeveelheid geldbiljetten die in het buitenland in omloop is. Terwijl van de dollar en de euro wereldwijd ongeveer evenveel geld in omloop is, was de waarde van de dollarbiljetten buiten de VS einde 2006 vier tot zes keer zo groot als die van eurobiljetten buiten de eurozone. Een duidelijke opmars maakt de euro door in Centraal- en Oost-Europa, waar de euro nog niet is ingevoerd. Daar gebruiken het bedrijfsleven en gewone huishoudens de Europese munt in toenemende mate voor binnenlandse financiŽle transacties, in plaats van de eigen nationale munteenheid.

De euro werd in de onderzochte periode nog ongeveer evenveel gebruikt bij de export van goederen door landen van de eurozone, maar bij de import was een duidelijke daling te zien ten opzichte van de eerdere periode. Dat is volgens de ECB waarschijnlijk terug te voeren op de verhoogde invoer van olie en andere grondstoffen, die doorgaans in dollars worden verrekend.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Telegraaf

24-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics