Nickerie.Net, donderdag 28 juni 2007


Bijzondere band Nederland redding Surinaamse studenten

Paramaribo - Nederland vrijwaart Surinaamse studenten van het hogere collegegeld dat niet-EU-studenten vanaf het nieuwe studiejaar moeten gaan betalen. Dit kan oplopen tot 9000 euro, een schrikbarende stijging vergeleken met de 1500 euro die nu nog wordt betaald. “In het perspectief van de bijzondere relatie tussen Nederland en Suriname als geassocieerde lidstaat van de Nederlandse Taalunie zal worden nagegaan wat nodig is om tot een zodanige behandeling van studenten uit Suriname te komen dat zij geen financiële last ondervinden van de collegegeldverhoging”, zegt de Nederlandse Onderwijsminister Ronald Plasterk.

De maatregel van de bewindsman raakt ongeveer duizend studenten met de Surinaamse nationaliteit die in het huidig studiejaar staan ingeschreven op hogere Nederlandse onderwijsinstellingen. Dat is een stijging van bijna vijftig procent ten opzichte van het collegejaar 2003/2004. De bewindsman acht het wel legitiem dat hogescholen en universiteiten gebruik maken van de wettelijke bevoegdheid om voor studenten die geen nationaliteit van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte hebben -inclusief Suriname-, een hoger instellingscollegegeld in rekening brengen. Dit is in het verlengde van het internationaliseringsbeleid dat in het hoger onderwijs in Nederland wordt doorgevoerd. Maar voor de studenten uit Suriname geldt toch een speciale omstandigheid, die hier doorslaggevend zou moeten zijn.

Plasterk: “Vanzelfsprekend werkt de langdurige relatie die Nederland met de voormalige kolonie Suriname heeft onderhouden, tot op dit moment – hoewel Suriname een onafhankelijke staat is geworden – door in de invulling van de onderlinge banden, onder meer op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking, cultuur maar ook op het terrein van het onderwijs.” Tegen deze achtergrond neemt de minister waar dat Surinaamse studenten een focus hebben op studeren in Nederland. De taal, culturele achtergrond en de vele familiebanden vormen de belangrijkste redenen.

De bijzondere relatie tussen Nederland en Suriname heeft zich ook vertaald in het geassocieerd lidmaatschap van Suriname van de Nederlandse Taalunie. “Door deze associatie krijgt de Taalunie de mogelijkheid om haar missie - alle gebruikers van het Nederlands ondersteunen - beter te realiseren.” Plasterk erkent overigens wel dat de toegang tot het hoger onderwijs in Nederland niet expliciet onderdeel is van de associatie-overeenkomst. Maar hij vindt dat er niettemin reden is de toegang tot het hoger onderwijs “als een passend onderdeel” ervan te zien, gelet op de beleidsnotitie “Een rijke relatie” van het vorige kabinet Balkenende “en op de omstandigheid dat de Nederlandse taal in Suriname nog steeds de officiële taal is”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De Ware Tijd

28-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics