Nickerie.Net, donderdag 28 juni 2007


Houtzaagmolens weg langs openbare wegen

Paramaribo - Uiterlijk 2012 moeten alle houtzaagmolens die langs openbare wegen staan, een andere locatie opzoeken. Vergunningen van zagerijen die niet langs waterwegen zijn gevestigd en in 2007, 2008 en 2009 vervallen zullen nog slechts één keer worden verlengd door het ministerie van Handel en Industrie (HI). In het kader van ruimtelijke ordening zullen houtzagerijen slechts langs het water gevestigd mogen worden. “Er zullen geen nieuwe vergunningen worden verstrekt aan aanvragers, die hun bedrijf niet langs een waterweg zullen plaatsen”, zegt HI in een persbericht.

Het brengen van verandering in de situatie rond de houtzaagmolens langs de openbare wegen heeft te maken met het feit, dat de overheid in de afgelopen periode honderden kilometers aan openbare wegen heeft gerehabiliteerd. Deze wegen moeten gevrijwaard worden van uitzonderlijk zwaar transport, vooral vrachtwagens met een asdruk groter dan acht ton. Het vervoer van zware houtblokken draagt voor een belangrijk deel bij aan de vroegtijdige vernietiging van de openbare wegen. Ook is het vervoer van zware houtblokken over de weg onverantwoord en vormt een groot gevaar voor de overige weggebruikers.

Recentelijk hebben weggebruikers via de media hun bezorgdheid geuit, waarbij op het gevaar van het vervoeren van de houtblokken, zonder begeleiding van de politie werd gewezen. In het kader van de ruimtelijke ordening van de gemeenschap beschouwt de regering de vestiging van houtzaagmolens langs openbare wegen als een ongezonde en zelfs levensgevaarlijke zaak voor het gebied van de houtkap, het gebied waarlangs het hout wordt getransporteerd en de nabije omgeving van de houtzaagmolens. Daarom wordt daarin nu verandering gebracht.

Uit de administratie van de afdeling Bedrijfsvergunningen van HI blijkt dat er in de loop der jaren totaal 50 vergunningen voor houtzaagmolens zijn verstrekt. Van dit aantal liggen 18 langs waterwegen, terwijl hetzelfde aantal van de houtzaagmolens niet langs waterwegen ligt. Van een tiental zagerijen is de locatie onbekend. Het gaat in deze om houtzaagmolens die voornamelijk in de verre districten zoals Nickerie en Marowijne liggen.

“Het ministerie van HI begrijpt dat de houtindustrie en dus ook het voortbestaan van betreffende onderneming belangrijk is voor de economie van Suriname”, zegt het ministerie. Op belanghebbenden wordt een beroep gedaan ernstig rekening te houden met het nieuwe beleid en uit te kijken naar verplaatsing van de activiteiten naar een locatie langs een waterweg en waar mogelijk nu al de houtblokken zoveel als mogelijk via waterwegen te vervoeren.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De Ware Tijd

28-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics