Nickerie.Net, donderdag 05 juli 2007


China wil toerisme-akkoord met Suriname

BEIJING - Als onderdeel van afspraken tussen China en de Caricom, wil Beijing een bilaterale toerisme-overeenkomst met Suriname. Met andere Caricom-landen heeft China al een dergelijk akkoord getekend, zegt Jiang Shan, directeur van de afdeling Amerika's en Oceanië van het Chinese ministerie van Handel. Suriname biedt volgens hem een uniek toeristisch product dat zeker ingang zal vinden bij de Chinese toeristen; maar Surinaamse reisagenten en touroperators zouden zelf de marketing in China moeten doen. Een overeenkomst tussen de twee landen zou een enorme stimulans betekenen om de activiteiten van deze bedrijven te faciliteren.

Directeur Jiang Shan van de afdeling Amerika's en Oceanië legt het handelsbeleid van de Chinese regering uit.-.

Door de groeiende welvaart in China kunnen steeds meer burgers zich een buitenlandse vakantie veroorloven. De besprekingen om te komen tot deze overeenkomst zijn al gaande. Wanneer de zaak wordt beklonken, kon Shan niet aangeven. De autoriteiten in Paramaribo doen er wel alles aan om het akkoord zo snel mogelijk te tekenen, zegt hij. “We moeten onze mensen meer informeren over de prachtige toeristische attracties van Suriname, omdat ze weinig weten over het land.”

Dat de beloofde toeristenstroom vanuit China naar de regio ondanks de gemaakte afspraken nog niet op gang is gekomen, komt omdat nog niet alle overeenkomsten zijn getekend. Pas wanneer dat is gebeurd, kunnen Chinese burgers worden gestimuleerd het Caribisch Gebied steeds meer als vakantieplek te bezoeken. Ook op ander gebied wil Beijing meer zaken doen met Paramaribo. “We willen vooral meer producten uit Suriname importeren, zoals grondstoffen, maar wij promoten ook het aangaan van joint ventures tussen Chinese bedrijven met Surinaamse partners om in Suriname eindproducten te maken en op de markt te brengen.

Shan sprak maandag in Beijing met Surinaamse journalisten, die er een oriëntatiebezoek brengen. Chinese bedrijven worden gestimuleerd zegt hij verder, te investeren in sectoren in Suriname die passen binnen het ontwikkelingsbeleid van Suriname. Dat de talrijke Chinese handelszaken en supermarkets in Suriname geen lokale krachten in dienst nemen, komt volgens hem mogelijk door de taalbarrière en cultuurverschillen. De functionaris verwacht dat deze situatie naderhand wel zal veranderen. In elk geval is het beleid van zijn regering erop gericht dat Chinese ondernemingen in het buitenland arbeidsplaatsen scheppen voor de lokale bevolking zodat ook het land van de activiteiten van Chinese bedrijven kunnen profiteren.

De afdeling van Shan is belast met bevordering van bilaterale handels- en economische relaties tussen China en andere landen, promoten van Chinese investeringen in het buitenland en aantrekken van buitenlandse investeringen in China.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

03-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics