Nickerie.Net, zondag 08 juli 2007


48 aanbieders voor roerende goederen SML

Paramaribo -  Gisteren hebben 48 aanbieders zich laten registreren als degenen die belangstelling hebben om een aantal ten verkoop aangeboden roerende goederen van de SML te kopen. Dit is gebeurd in het bijzijn van de directie, SML bestuur en een notaris op het hoofdkantoor van de SML te Wageningen. Directeur Tilak Sharman deelde mede dat de aanbieders volgens een speciaal ontworpen formulier verschillende bedragen hebben aangeboden voor de verschillende objecten.

Voorafgaand aan de verkoop, zei Sharman dat heel veel teamwerk is verricht, zodat alles een efficiŽnt verloop moest hebben. Zo hebben zij uiteindelijk drie zichtdagen georganiseerd voor belangstellenden in plaats van een dag. Sharman stipte ook aan dat het merendeel van de aanbieders Nickeriaan is, terwijl een klein deel uit de districten Commewijne en Saramacca afkomstig is. De registraties en inschrijvingen zijn op 6 juli afgerond. De aanbieders moesten zich een voor een laten registreren, waarna hun stukken in een gesloten enveloppe werden doorgeleid naar de notaris.

Volgens Sharman is het volgend traject erop gericht dat er een evaluatie komt van het geheel en dat de hoogste bieder aan bod zal komen. Dit proces van toewijzing zal nog deze maand plaatsvinden. Hiervoor is een proces-verbaal nodig van de notaris. Op basis hiervan zullen er dan adviezen worden uitgebracht en het eindbesluit worden genomen, zegt Sharman.

Bestuursvoorzitter mr.Geetapersad Gangarampanday ziet in deze stap een vordering naar de verdere privatisering van de SML. Sedert hun benoeming en aantreding zei Gangarampanday dat zij conform de geldende procedures en wetten, bergen werk hebben verricht om zover te komen. Voor wat betreft de kwestie Manglie zei Gangarampanday dat er nog een discussie hieromtrent gaande is. De rechter heeft op 1 december reeds een uitspraak gedaan waarbij de ten uitvoerlegging van de hypotheekakte was geschorst en er nog een procedure lopende is. Gangarampanday gaf ook aan dat zij conform de wet te werk gaan en dat zij met de bewindvoerders de juiste besluiten zullen nemen.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

07-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics