Nickerie.Net, maandag 09 juli 2007


Baboelal doet ook bod op roerende goederen SML

Nickerie -  Adviseur van de rijstmagnaat Imro Manglie, Adjai Baboelal, heeft eveneens een bod gedaan op de roerende goederen van de Stichting voor de ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Suriname, de SML. De openbare inschrijving van de roerende goederen is vrijdag te Wageningen gehouden. Rijstmagnaat Manglie die tot een van de schuldeisers behoort, is momenteel verwikkeld in een strijd met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij om het hem verschuldigd bedrag dat is opgelopen tot meer dan 15 miljoen USD, betaald te krijgen.

Baboelal blijft het proberen om Wageningen alsnog tot bloei te zien komen.  In een eerder afgestaan interview gaf hij het volgende te kennen: ‘Nou, ik ben een Nickeriaan. Als Nickeriaan wil ik toch Wageningen zien bloeien. En als ik het niet alleen kan, zal ik met anderen proberen het bedrijf op poten te zetten als het aan mij wordt gegund.’ Vandaar dat hij een bod heeft gedaan op zowel de onroerende als de roerende goederen. Baboelal legt er wel de nadruk op dat hij niet op alle roerende goederen een bod heeft gedaan. Dit heeft plaatsgevonden bij de roerende goederen die in goede staat verkeren. ‘Ik heb niet een bod gedaan op alles, maar op tal van zaken.’

Door hem is wel een bod gedaan op alle onroerende goederen. Hij vreest dat er bij de toewijzing een addertje onder het gras schuilt. Vooral tegen de achtergrond dat de directeur van SML, Hans Sharman, alsook de minister van LVV, Keremchand Raghoebarsingh, er steeds de nadruk op hebben gelegd dat in een clausule staat opgenomen dat de SML niet verplicht is tot toewijzing over te gaan. Bij de onroerende goederen behoort Baboelal namelijk tot de 13e hoogste bieder van in totaal 15 bieders. Of de toewijzing aan hem zal geschieden, is voor hem een groot vraagteken.

De openbare inschrijving van de onroerende goederen heeft op dinsdag 3 juli plaatsgevonden. De SML heeft via een persbericht laten weten dat het besluit tot toewijzing binnen 10 dagen bekendgemaakt zal worden. Voor de roerende goederen waarvan de inschrijving op vrijdag 6 juli heeft plaatsgevonden, hebben 48 bieders een bod gedaan.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

09-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics