Nickerie.Net, woensdag 11 juli 2007


Huisvestingsprobleem voor districtsstudenten in Paramaribo steeds nijpender

Nickerie -  ‘Waar moet ik mijn zoon nu gaan inschrijven? Alle internaten zijn zo goed als bezet. Moet mijn zoon zijn studie nu opgeven, terwijl hij graag door wil studeren? Meneer ik weet geen raad meer’. Dit zegt een zeer geėmotioneerde moeder L.S. uit Nickerie aan DBS. Met bijna tranen in haar ogen probeert ze de situatie te boven te komen. Ze heeft enkele internaten platgelopen in de hoop een plaats voor haar zoon te kunnen krijgen, echter zonder resultaat.

Volgens de moeder hadden Harriėtte Ramdien (VVV), Soedeschand Jairam (PVF) en Kries Matai (VHP), tijdens de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelings Plan 2006 – 2011 (MOP), de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Edwin Wolf, vragen gesteld omtrent de huisvestingsproblematiek van VWO -Nickeriaanse afgestudeerden, die naar de Anton de Kom Universiteit (ADEK) voor verdere studie willen. Volgens de 3 parlementariėrs is het probleem door de jaren heen gaan groeien, omdat er meer geslaagden zijn.

De internaten in de stad zijn al vol, waardoor de meeste studenten, die geen plaats hebben kunnen bemachtigen, genoodzaakt zijn hun vervolgstudies niet te beginnen. Voor studenten die naar de ADEK gaan zijn er volgens de minister vooralsnog geen voorzieningen getroffen m.b.t huisvesting. De bewindsman had destijds verklaard dat het wel in de bedoeling lag om op de campus van de ADEK faciliteiten te bouwen voor opvang van deze studenten. Naar woorden van Wolf zullen deze studenten in aanmerking komen voor een studietoelage en een vergoeding van SRD 450 voor de betaling van het inschrijfgeld. L. heeft gezegd dat ze de hoop niet zal opgeven en door zal blijven zoeken.

Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

11-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics