Nickerie.Net, donderdag 12 juli 2007


India wil US$ 150 miljoen investeren in bio-energie

Vernon Texel, 12/07/2007

Paramaribo - De regering buigt zich over een Indiaas voorstel om in zeven jaar 150 miljoen US dollar te investeren in het ontwikkelen van bio-energie in Suriname. Het geld zal geÔnvesteerd worden in de teelt van een nieuw gewas waarmee bio-energie zal worden ontwikkeld. Het voorstel is gisteren in de Raad van Ministers besproken. De ministers van Ruimtelijke Ordening, Grond- en bosbeheer, Landbouw, Veeteelt en Visserij en van Natuurlijke Hulpbronnen zijn door de raad belast met verder onderzoek en het opstellen van een afspraken memorandum.

Via het project wil Suriname in de regio leider worden op het gebied van bio-energie. Buurland Guyana is ook al dit pad opgegaan. President Bharrat Jagdeo opperde vorige maand nog dat zijn land en Suriname op dit gebied ook moeten gaan samenwerken. Georgetown werkt al samen met de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied (ECLAC) om de mogelijkheden te bekijken. Door de alsmaar oplopende brandstofrekeningen moeten met name kleine landen uit het Caribisch Gebied gaan investeren in ontwikkeling van vernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, ethanol, windkracht en bio-diesel.

Studies hebben al uitgewezen dat Jamaica, Guyana en Barbados met de eigen productie van bio-energie zeker tien procent van de brandstofimporten kunnen vervangen. Ook aan de agrarische sector kan bio-energie nieuwe impulsen geven. Behalve dat in onbruik geraakte rijstarealen weer ingezet kunnen worden, zou ook commerciŽle suikerproductie opnieuw geÔntroduceerd worden. Bio-energie is de verzamelnaam voor energie uit energiedragers die rechtstreeks, dan wel via een chemische omweg, zijn gewonnen uit organisch materiaal (biomassa). Dergelijke energiedragers worden biobrandstoffen genoemd en zijn strikt genomen zonne-energie die in chemische vorm is opgeslagen.

In Europa is het beleid zo ver dat door de sterke vraag naar bio-energie het areaal energiegewassen in de Europese Unie in 2007 met circa 15 procent is gestegen in vergelijking met 2006. Wereldwijd wordt het ook gezien als een sleutelelement van klimaatbeleid en duurzame energievoorziening.

Over het nut van biobrandstoffen bestaat echter veel discussie. Enerzijds is het schoner dan gewone benzine en biedt het economische mogelijkheden aan arme boeren. Maar anderzijds kan de productie ervan nadelige gevolgen hebben zoals bodem- en waterverontreiniging, ontbossing of de opdrijving van voedselprijzen, stellen experts.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De Ware Tijd

12-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics