Nickerie.Net, vrijdag 13 juli 2007


WWF Guianas reageert op misverstanden instelling Frans Natuur Park
Geplaatst: 13/07/2007

Paramaribo -  Onjuiste berichtgeving en informatie vanuit verschillende instanties en organisaties over de situatie in Zuidoost Suriname stellen WWF Guianas onterecht in een kwaad daglicht. Zowel in een programma van een lokaal radiostation als in een dagblad, de editie van 11 juli, wordt gesteld dat WWF Guianas samen met de Franse overheid een natuurpark in Frans -Guyana heeft ingesteld en het Litaniegebied tot natuurpark heeft verklaard.
De instelling van het Park Amazonien in Frans- Guyana in februari 2007 is het resultaat van een 15-jarig proces, gestart in 1992 op de Rio World Summit, door de toenmalige Franse President Jaques Chirac en verder geleid door de Franse overheid, met name het ministerie van Milieu.

WWF Guianas werd slechts in de laatste twee jaren van dit proces (2004-2006) als toehoorder (observer) toegelaten tot de consultaties en heeft dus geen leidende rol gespeeld. Er is een Raad van Toezicht van het Park, die bestaat uit 44 observers, waaronder ook WWF Guianas. Het administratieve beheer van het Park ligt bij de Franse overheid. WWF Guianas heeft dus niet actief meegewerkt aan de totstandkoming van het Park en zeker NIET een deel van Suriname aan Frankrijk gegeven voor de instelling van het Park, zoals dat in de berichtgeving wel gesuggereerd wordt.

Het Park Amazonien beslaat ongeveer 1/3 deel van Frans Guyana en heeft twee zones. De kernzone staat onder absolute bescherming en ligt in het centrale en oostelijk deel van het park dat grenst aan BraziliŽ. In de bufferzone in het westelijk deel van het Park dat grenst aan Suriname, zijn economische activiteiten van lokale bewoners toegestaan waaronder jacht, visvangst, goudwinning, houtkap, enz.

WWF Guianas heeft geen mandaat om waar dan ook in de drie Guianas beschermde gebieden in te stellen, alleen de overheden van deze drie landen. Het is voor een ieder duidelijk dat de vastlegging van de grens tussen Suriname en Frans -Guyana (Frankrijk) op het niveau van de overheden van deze landen bepaald moet worden.

WWF Guianas staat voor duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen in de 3 landen, met voordelen voor mens en natuur.
 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

13-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics