Nickerie.Net, zondag 15 juli 2007


Maximaal zes jaar geeist in Nickerie drugs-wapenzaak

Greg Sitaram, 14/07/2007

Paramaribo - De verdachten MJ, CJ, AB, CS, IM, SR en GJ hoorden gisteren straffen variŽrend tussen 2 en 6 jaar tegen zich eisen. Ze worden allemaal verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die drugs en wapens over de grens met Guyana vervoerde. MJ wordt door de ovj als brein achter de hele criminele operatie aangemerkt. Hij staat volgens haar bekend als een notoire smokkelaar in Nickerie. MJ is meer dan 7 keren in contact gekomen met de politie en is een enkele keer zelfs opgesloten. Behalve een gevangenisstraf vroeg Stirling om MJ ook een boete van SRD 6000 subsidiair 1 maand hechtenis op te leggen en zijn twee terreinwagens verbeurd te verklaren.

Stirling vroeg de rechter om GJ en IM, die eerder in vrijheid waren gesteld, gevangen te nemen. Zij moeten elk 2 jaar gevangenisstraf uitzitten indien de magistraat het eens is met de strafeis. Ook eiste ze een boete van SRD 2000,- tegen de twee. Tegen de overige 4 eiste ze voor elk een straf van 4 jaar gevangenisstraf en een geldboete van SRD 4000 subsidiair 1 maand hechtenis.

De zaak kwam aan het rollen toen de politie een tip kreeg over de betrokkenheid van MJ bij wapen- en cokesmokkel. Nadat een redelijk vermoeden van schuld ontstond werd een speciaal recherche team in elkaar gezet die de zaak verder moest onderzoeken. Verschillende verdachten werden gearresteerd en ondervraagd. SR onthulde volgens de ovj de betrokkenheid van zijn comparanten. Hij werd meer dan 15 keren door de politie en de rechter-commissaris (rc) verhoord. Bij de kantonrechter komt SR echter terug op zijn eerdere verklaringen.

Stirling meent dat de rechter hieraan voorbij moet gaan omdat SR volgens haar ongemotiveerd terug komt op zijn verklaringen. Twee wachters die werkzaam zijn op het complex, waar de illegale activiteiten plaatsvonden, werden ook gehoord. Ze verklaarden dat MJ in de avonduren vaker op het complex kwam en dat hij altijd een tas in zijn bezit had. Een opvallend witte speedboot gemaakt van fiberglass, kwam dan opvaren en nam MJ richting Guyana mee. Enkele uren na vertrek keerde hij -volgens de getuigen- terug zonder tas en vertrok met zijn terreinwagen.

Stirling somde de bewijsmiddelen op waaruit volgens haar moet blijken dat alle verdachten schuldig zijn aan deelneming aan een criminele organisatie zoals hiervoren vermeld. Ze constateert dat het bewijs overstelpend is. Volgens haar heeft de Hoge Raad met veel minder bewijs in een aantal gevallen verdachten kunnen veroordelen voor deelneming aan een criminele organistatie. Na overleg besloten de raadslieden de rechter te vragen de zaak uit te stellen. De magistraat ging hiermee accoord en stelde de zaak uit naar 23 juli. Dan zullen de raadslieden pleiten en zal er ook gerepliceerd en gedupliceerd worden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De Ware Tijd

13-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics