Nickerie.Net, woensdag 18 juli 2007


FNV brengt AOW kwestie naar SER

Eric Mahabier, 16/07/2007

DEN HAAG - De Federatie van Nederlandse Vakverenigingen (FNV Bondgenoten) maakt zich op om te gaan strijden voor volledige AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet) aan Surinaamse Nederlanders die nu een gat in hun pensioenuitkering hebben. De vakvereniging houdt in september een symposium over deze kwestie, om vervolgens naar de Sociaal Economische Raad (SER) te gaan voor een oplossing. Het resultaat van dit overleg gaat daarna naar de Tweede en Eerste Kamer voor goedkeuring. Uiterlijk april volgend jaar moet een ieder een volledige AOW-uitkering ontvangen, “want er moet sprake zijn van gelijke monnikken gelijke kappen”, zegt Arie Korevaar van de FNV Bondgenoten aan dWT.

Arie Korevaar van de FNV BondgenotenArie Korevaar van de FNV Bondgenoten

Naar zijn inschatting hebben ongeveer 3000 Surinaamse Nederlanders een gat in hun oudedagsuitkering. Volgens de Nederlandse wetgeving moet de Nederlander voor een volledige uitkering van zijn 15e tot 65ste jaar in dat land hebben gewoond. Is dat niet zo dan heeft betrokkene een AOW- gat. Voor elk jaar dat de persoon niet in Nederland heeft gewoond krijgt hij/zij 2 procent minder AOW.

Korevaar vindt dat de Surinamers die in de zestiger en zeventiger jaren naar Nederland zijn gekomen en nu een gat hebben in hun uitkering toch recht hebben op een volledige uitkering omdat Suriname een kolonie van Nederland was. In de strijd van FNV Bondgenoten worden alle andere groeperingen, zoals Antilianen, die ook een gat hebben, meegenomen.

“We hebben een goed onderbouwde zaak en wij denken wel dat onze actie gaat werken. We zijn al vanaf februari hiermee bezig en hopen in april alles rond te hebben, dat is ons tijdslimiet", zegt Korevaar verder. Door de belanghebbenden zijn vorige maand in Nederland en Suriname petities aangeboden waarin bij de Nederlandse regering wordt aangedrongen op volledige uitkering. Deze petities zijn doorgestuurd naar de Nederlandse minister van Sociale Zaken, Piet Hein Donner.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

16-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics