Nickerie.Net, dinsdag 17 juli 2007


VP Sardjoe: 'Rijstsector aantrekkelijk maken voor jongeren'

NIEUW NICKERIE - "De overheid heeft in beraad hoe en wat er gedaan kan worden in het algemeen, zodat de rijstsector een betere bestandsmogelijkheid heeft en meer garanties biedt van inkomsten.”  Dat zei vicepresident (vp) Ramdien Sardjoe zaterdag op een structurenvergadering van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) in Nickerie. Volgens hem wordt er ook nagegaan hoe de rijstsector aantrekkelijk te maken voor de jongere generatie, zodat zij zich aangetrokken voelen om een bestaan te vinden in deze sector. De vp heeft de jongeren geadviseerd om zich meer te richten op de rijstsector. Het is hem opgevallen dat binnen de rijstsector meer personen zijn van hogere leeftijd.

"Wij willen een sector waarbij de boeren risico’s kunnen nemen, verdienen, vooruitgaan en een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het district", pleit Sardjoe. Tijdens de vergadering hebben de structuren hem gevraagd naar mogelijkheden uit te kijken om de compensatie voorzieningen op brandstof te continueren. Dat is volgens de VHP-voorman niet de oplossing voor de vele problemen van de rijstsector. "Een éénmalige prikkel is niet de oplossing, maar wij moeten nadenken hoe wij de sector aantrekkelijk kunnen maken door onder andere het creëren van faciliteiten en het zoeken naar modellen samen met de verschillende actoren".

Ook het onderhoud van de infrastructuur is besproken. De vp zegt dat er ook infrastructurele voorzieningen zijn getroffen in de afgelopen jaren en er zijn een aantal werken die nog uitgevoerd zullen worden in de komende dagen. Vorige week heeft de Raad van Ministers goedgekeurd het opschonen en uitdiepen van trenzen over een lengte van ongeveer 55 kilometer. De overheid zal via de verantwoordelijke ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling voor meer dan 300.000 Surinaamse dollar andere projecten uitvoeren waaronder het bezanden van wegen in de productiegebieden in alle ressorten van het district.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De Ware Tijd

17-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics