Nickerie.Net, woensdag 18 juli 2007


Project aquacultuur in Wageningen stagneert

NIEUW-NICKERIE - “Meer dan de helft van de gemeenschap van Wageningen wil deelnemen aan de activiteiten van de stichting de Gouden Korrel en ongeveer 90 procent gelooft dat het dorp eens weer zal gaan floreren.” Dat zegt de stagiair Laurens van der Schaaf, student Watermanagement aan de Hoge School Zeeland in Nederland.

Van der Schaaf heeft in de afgelopen drie tot vier maanden onderzoek gedaan naar het duurzaam bestrijden van armoede in Wageningen met aquacultuur. Aquacultuur- het kweken van vis in een vijver- creëert werkgelegenheid. De stagiaire heeft huisbezoeken afgelegd en gezien onder welke moeilijke omstandigheden de mensen leven op Wageningen.

“De situatie is heel triest, omdat er bijna geen economische activiteiten plaatsvinden in het dorp”, zegt hij. De stichting de Gouden Korrel is bezig met een proefproject aquacultuur, maar heeft geen eigen middelen om door te gaan. De student zegt dat de tijd nu wel is aangebroken dat de overheid een bijdrage levert. Hij vindt dat de overheid de belangen van de stichting moet helpen stimuleren en ook zorgen dat kennis overgedragen wordt aan de mensen die in dit project willen participeren. “Wanneer de stichting die mogelijkheid krijgt en de juiste ondersteuning, dan denk ik dat dit project heel goed zal aflopen voor Wageningen.” De stichting heeft in de afgelopen periode een stuk terrein langs de Nickerie- rivier aangevraagd voor haar activiteiten, echter zonder resultaat.

Soekirman Moeljoredjo, aquacultuur specialist zegt dat het project langzaam maar zeker op gang is gekomen op Wageningen. Volgens hem krijgt de stichting ondersteuning van de gemeenschap, de Anton de Kom universiteit van Suriname en van districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar. Moeljoredjo zegt dat er ook een project geschreven en ingediend is, maar dat de stichting nog geen onroerend goed heeft om op grotere schaal verder te gaan.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

18-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics