Nickerie.Net, woensdag 25 juli 2007


SVJ overhandigt minister TCT onderzoeksrapport over Nickeriaans mediaconflict

Nickerie - Het dagelijks bestuur van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan minister Richell Apinsa van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) met het doel het onderzoeksrapport aan te bieden over het mediaconflict tussen de districtscommissaris (dc) van Nickerie Bhagwatpersad Shankar en de Nickeriaanse media. De districtsraad van Nickerie had de ex-minister van TCT indertijd gevraagd maatregelen te treffen tegen de media. De SVJ heeft toen de ex-minister van TCT schriftelijk gevraagd eventuele maatregelen aan te houden, totdat het onderzoek zou zijn afgerond. Na de afronding heeft de SVJ meerdere malen geprobeerd het rapport aan te bieden, maar de minister ging daarop niet in. Vandaar dat het rapport nu pas is aangeboden.

De huidige minister juicht het onderzoeksrapport wel toe. Het onderzoek is gedaan, omdat de SVJ na radioberichten te hebben gehoord zich zorgen maakte over de controlewerkzaamheden, die de dc door middel van een commissie wilde uitvoeren bij de Nickeriaanse media. Volgens de dc worden mensen op een oneerbare wijze besproken in de Nickeriaanse media en is er verval in het niveau van deze media. De wijze waarop die media worden gebruikt is volgens hem mensonterend, demoraliserend en volksonvriendelijk. Daarom heeft hij een commissie de opdracht gegeven de media-inhoud te controleren. De mediadirecteuren vinden, dat de dc hen monddood wil maken en de persvrijheid wil beperken. Ze geven toe, dat hun mediawerkers een gebrek hebben aan journalistieke training, maar dat ze altijd hoor en wederhoor toepassen. Ze vermoeden, dat politieke redenen ten grondslag liggen aan de houding van de dc. Hij zou geen kwaad over de coalitie willen horen. Het feit, dat een journalist de public relations voert van het districtssecretariaat en het mediabeleid helpt bepalen, vinden de mediadirecteuren een ‘conflict of interest.’

Conclusies

Het onderzoek concludeert, dat de dc zijn boekje te buiten is gegaan door de media te willen controleren, aangezien hij daarvoor niet de bevoegde persoon is. Tevens, dat er een schromelijk gebrek aan journalistieke vaardigheden heerst binnen de media in Nickerie, waardoor journalisten steeds dezelfde fouten maken en de kwaliteit van de journalistiek daalt, wat een bedreiging vormt voor de persvrijheid. Journalistiek-ethische principes worden niet toegepast. Berichten worden niet altijd geverifieerd. De meeste journalisten in Nickerie zijn ambtenaren, die eigenlijk volgens de ambtenarenwet geen nevenberoep mogen uitoefenen. Dergelijk onverantwoordelijk gedrag wordt niet alleen door de media in Nickerie getoond, maar ook door die in Paramaribo, waar er journalisten zijn die advertenties produceren, public relations activiteiten voor privé ondernemingen uitvoeren en hun geloofwaardigheid verliezen gedurende dit proces. Met foto’s wordt er gemanipuleerd en enkele journalisten passen zelfcensuur toe op hun werk, uit vrees voor represailles. Enkele journalisten zijn ook actief lid van politieke partijen. Sommige media-eigenaren maken zich hierover niet druk en stimuleren dit gedrag. Media-eigenaren zijn meer gericht op de verkoop van hun product, dan op de bekwaamheid van hun journalisten of de ethische code van het beroep.

Aanbevelingen

Vele klachten komen de SVJ binnen over onethisch en onverantwoordelijk gedrag van de media. Als gevolg van dit mediagedrag wil de regering overgaan tot regulering van de media, wat door de media moet worden voorkomen door volgens de aanbevelingen tot zelfregulering over te gaan en een Mediaraad of Omroepraad op te richten. De SVJ zou een klachtenraad moeten oprichten, om hoogstaande uitoefening van de journalistiek te bevorderen. Als sanctionerende maatregel zouden de uitspraken moeten worden gepubliceerd. Deze maatregel is niet alleen van toepassing op leden, maar ook op niet-leden van de SVJ, aangezien niet alleen klachten over leden de SVJ bereiken, maar ook klachten over niet-leden. Aangezien zowel SVJ als TCT vele klachten over onprofessioneel en onverantwoordelijk mediagedrag binnen krijgt vanuit maatschappelijke groeperingen, die roepen om maatregelen tegen de pers en tot nu toe niet veel is gedaan aan deze klachten, is besloten een workshop te houden om na te gaan hoe men zou kunnen komen tot zelfregulering van de media. TCT zal bijdragen in de financiële voorziening van de workshop en de SVJ in de inhoudelijke.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de West

25-06-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics