Nickerie.Net, maandag 23 juli 2007


RR- leden Nickerie krijgen upgrading
Geplaatst: 23/07/2007

Nickerie -  Ressortraadsleden van het district Nickerie hebben afgelopen week met succes een 2- daagse upgradingtraining afgerond. Dennis Filemon, voorzitter van Burgerparticipatie in het decentralisatie gebeuren van Nickerie, vertelde dat deze training de officiŽle naam draagt van ďDe plaats en de rol van de RR leden binnen het decentralisatieproces.Ē Met deze upgrading wordt geprobeerd de RR-leden duidelijk te laten zien wat hun rol is en wat hun bijdragen moeten zijn binnen het proces nu het decentralisatieproces steeds verder gaat, en zij nu een andere functie moeten gaan vervullen. Eerder zat het heel anders in elkaar omdat er veel meer veranderingen en aanpassingen zijn doorgevoerd. Filemon benadrukte dat de RR -leden nu duidelijk en omschreven vastgelegde taken hebben binnen het decentralisatieproces.

Zij weten hoe en wanneer en waar te staan als dat van hen vereist wordt. Behalve dat ze weten wie ze precies zijn, zijn zij volgens Filemon ook ervan bewust wat hun mogelijkheden zijn alsook wat hun beperkingen zijn. Als resultaat wordt verwacht van de RR -leden dat zij beter participeren en ook de burgers in hun respectieve ressorten kunnen motiveren om mee te doen. De RR -leden hebben een vooraanstaande rol daar zij heel dicht bij het volk staan en gauw weten wat er zich binnen hun ressort afspeelt. Vervolgens is het verder de taak van de RR -leden om van onderuit naar de hogere bestuursorganen te rapporteren, zodat er beleid kan worden gevormd voor het district in zijn geheel. Aan deze training doen de dagelijkse besturen van de vijf ressorten mee.

Echter heeft Regio West, door tot nog toe onbepaalde redenen, laten afweten, wat erg betreurd wordt door de organisatie. Voorts is aangegeven dat de attitude, motivatie en de wil om te participeren bij de RR- leden hoog in het vaandel gevoerd moet worden waardoor het de rest dan ook automatisch positief beÔnvloedt om erbij te horen. Tijdens de training hebben de RR- leden vrijelijk hun mening geuit en ook de bottle necks aangegeven waarmee zij zitten. Velen van hen herkenden heel veel dingen, waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Aan hen is ook geleerd hoe problemen structureel moeten worden aangepakt en uiteindelijk opgelost worden.

De RR -leden moeten verder in staat zijn om andere actoren heel dichtbij aan de zaak te binden zodat de kwaliteit van het decentralisatieproces meer en meer gewaarborgd blijft, zegt Filemon die positief terugblikt op de training. Het burgerparticipatie gedeelte is volgens hem een vrij nieuw orgaan binnen het proces van decentralisatie met als taak om de burgerij dichterbij de overheid te brengen. Hiertoe spelen zeker motivatie, inspiratie en effectieve communicatie belangrijke rollen. Binnen het decentralisatieproces staat de burger dan ook centraal en wordt democratie ook ruimer beleefd. Elke burger dient een steentje bij te dragen en hiervoor zijn de RR -leden stimuli om hen zover te krijgen. Van de RR- leden die zojuist meer kennis hebben opgestoken, wordt verder verwacht dat zij zichtbaarder worden in hun ressorten.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

23-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics