Nickerie.Net, maandag 23 juli 2007


Hulpaanbod Taiwan aan Suriname nu officieel Lidmaatschap VN aangevraagd

Ivan Cairo, 23/07/2007

TAIPEI - Taiwan heeft het ontwikkelingshulppakket dat oktober vorig jaar via officieuze kanalen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Paramaribo is gedeponeerd, nu formeel aangeboden. Vrijdag overhandigde viceminister Javier Ching-shan Hou een officiële brief van zijn regering aan parlementariër Hendrik Sakimin die momenteel met een delegatie in Taiwan vertoeft. Enkele uren daarna herhaalde president Chen Shui-bian tijdens een ontmoeting met de delegatie, dat het bod officieel is en dat zijn land een hechte band met Suriname nastreeft. Daarbij onthulde het staatshoofd dat zijn regering donderdag officieel het lidmaatschap van de Verenigde Naties heeft aangevraagd en wel onder de naam Taiwan.

Hendrik Sakimin neemt de brief bestemd voor minister Lygia Kraag-Keteldijk in ontvangst van viceminister van Buitenlandse Zaken, Javier Ching-shan Hou. In de brief wordt een ontwikkelingshulppakket aangeboden in ruil voor diplomatieke erkenning door Suriname.-. dWT foto / Ivan Cairo

Eerdere pogingen om het lidmaatschap als de Republiek China te verkrijgen stuitten op verzet van de Volksrepubliek China die Taiwan als een afvallige provincie beschouwt en hereniging met het eiland nastreeft. “Het Taiwanese volk van 23 miljoen mensen wil zijn stem ook laten horen in de wereld”, benadrukte de regeringsleider. Het eerste hulpvoorstel kwam van een hoge ambtenaar via de Suriname-Taiwan Vriendschap Stichting naar Paramaribo en stuitte op protest in regeringskringen, omdat dat niet de formele weg was die een dergelijk voorstel moet afleggen. Dit aanbod werd overigens van de tafel geveegd omdat Suriname vanaf 1976 het door Beijing gepropageerde Eén-Chinabeleid volgt en Taiwan aan zijn hulpverzoek diplomatieke erkenning van Suriname heeft gekoppeld.

Op vragen van de Ware Tijd stelde viceminister Ching-shan Hou dat ook bij een eventuele regeringswisseling het Taiwanees aanbod recht overeind blijft, omdat wat betreft het buitenlandbeleid elke Taiwanese regering gehouden is aan afspraken die met andere landen zijn gemaakt. Volgens president Chen Shiu-bian markeert het bezoek van de Surinaamse afvaardiging, dat overigens geen officiële regeringsdelegatie is, een historisch moment in de geschiedenis van de relatie tussen zijn land en Suriname. Hij hoopt dat met de komst van de delegatie het ijs wordt gebroken en de twee landen in de toekomst officiële diplomatieke betrekkingen met elkaar kunnen aanknopen. Vooral op het stuk van verbetering van infrastructuur, landbouw en agro-industrie, onderwijs en het overbruggen van de digitale kloof tussen Suriname en de rest van de wereld wil Taipei assistentie verlenen, zei de president.

Het staatshoofd wees erop, dat Suriname en Taiwan als democratische landen veel met elkaar gemeen hebben en in vele opzichten elkaar kunnen ondersteunen of aanvullen. Hij betreurde het daarom dat ondervoorzitter van het parlement, Caprino Alendy, die aanvankelijk als delegatieleider naar Taipei zou komen, “onder druk van China heeft afgehaakt”.

Wat het totaal pakket inhoudt, is nog onduidelijk. Sakimin zei de brief bij terugkeer in Suriname aan minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken, aan wie deze gericht is, te zullen overhandigen. Hij gaf verder aan dat Suriname als vreedzaam en democratisch land goede en vriendschappelijke banden met andere landen nastreeft; betrekkingen die tot wederzijds voordeel van beide partijen moeten zijn. “Willen we wereldvrede, dan moeten we beginnen met vriendschap en vriendschappelijke betrekkingen”, zei de politicus. De Taiwanese bewindsman voerde aan, dat ofschoon Taipei verwacht dat het aanknopen van formele relaties tussen Suriname en Taiwan in de toekomst op meer problemen zal stuiten, zijn regering van mening is dat het bezoek van de Surinaamse delegatie “een stap in de goede richting is”.-.

Taiwan

Het eiland Taiwan ligt 160 kilometer ten zuidoosten van China, tussen de straat van Taiwan en de Filippijnse Zee. De oppervlakte is 36.000 vierkante kilometer. Het land bestaat uit het hoofdeiland met de hoofdstad Taipei en enkele kleine eilandjes. De officiële taal is Mandarijns. Het aantal inwoners is 23 miljoen. De levensverwachting is 76 jaar (in 2003). Taiwan, de gebruikelijke naam voor Republiek China (niet te verwarren met de Volksrepubliek China) is afgeleid van het grootste eiland van het Taiwanese grondgebied. Hoewel het land reeds in 1895 voor het eerst onafhankelijkheid claimde en een eigen constitutionele democratie vormt, is de huidige politieke status nog immer betwist. Onder zware diplomatieke en vaak ook economische druk van China hebben meer en meer landen hun diplomatieke betrekkingen met Taiwan moeten opzeggen. Taiwan onderhoudt volledige diplomatieke relaties met 24 landen in Afrika, Europa (Vaticaanstad), Noord-Amerika, Oceanië en Zuid-Amerika. Reden voor het kleine aantal is dat de Volksrepubliek China alle betrekkingen opschort met een land dat Taiwan of de Republiek China erkent.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

23-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics