Nickerie.Net, maandag 23 juli 2007


Suriname toegetreden tot regionaal toerisme pact

Vernon Texel, 23/07/2007

Paramaribo - Suriname treedt toe tot een regionaal toerisme pact met Guyana, Frans-Guyana en Brazilië. De landen sluiten morgen een samenwerkingsconvenant om hun toeristisch product te fuseren en als één te gaan aanbieden aan de wereld. “De landen hebben een identiek product en door het samen te marketen willen we meer toeristen aantrekken en zo de bezettingsgraad verhogen”, zegt Armand Li A Young, directeur van Stichting Toerisme Suriname (STS).

De bedoeling is uiteindelijk om een combinatiepakket aan het (internationaal) publiek aan te bieden door van elk een bepaald onderdeel op te nemen. Belangrijkste bases hierin vormen eco-toerisme en cultuur. Wat dit moet zijn en hoe het in de praktijk moet werken, moet komen uit de twee dagen durende onderhandelingen die vandaag van start gaan. Onder meer aspecten van het marketingsbeleid, budget, randvoorwaarden en veiligheid komen aan de orde.

Wat Brazilië betreft zal de samenwerking zich in eerste instantie beperken tot Amapa, Manaus en Boa Vista. Tijdens de beraadslagingen zullen verschillende presentaties gehouden worden om meer inzicht te krijgen hoe te komen tot een vast gesmeed convenant. Vorig jaar januari zijn de eerste besprekingen hierover gehouden. Onder meer werd toen gesproken over het op elkaar aansluiten van standaarden voor transport en verzekeringen. Vooral van Frans-Guyana wilde Suriname inzage hebben in de Franse wetgeving voor transportbedrijven. Surinaamse transportbedrijven mogen tot Albina en niet verder, omdat de Fransen vinden dat ze moeten voldoen aan de Europese standaarden en normen op dit gebied. Andere heikele punten zijn het aanvragen van visa, de slechte staat van de Oost-Westverbinding naar Albina en het ontbreken van een rechtstreekse luchtverbinding met Frans-Guyana. Richard Monlois, directeur van het internationaal departement van de Frans-Guyanese Kamer van Koophandel, gelooft in de haalbaarheid van het plan. Suriname neemt een sleutelpositie in, omdat het precies in het midden zit van de drie Guyana’s. Vooral het bedrijfsleven moet ervan gaan profiteren. In eerste instantie gaat de aandacht uit naar de Engelse, Nederlandse en Franse markt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

23-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics