Nickerie.Net, donderdag 26 juli 2007


Begeleidingscommissie waterschappen Nickerie geďnstalleerd
Geplaatst: 26/07/2007

Nickerie -  Gistermorgen is het volk van Nickerie overtuigd van een mijlpaal in het gebeuren van de waterschappen door de officiële installatie van de begeleidingscommissie voor waterschappen door DC Bhagwatpersad Shankar. De installatie spruit voort uit een discussiedag van een maand geleden waarop genoegzaam werd gediscussieerd over de plaats en de rol van de waterschappen in het algemeen. Het in het leven roepen van een begeleidingscommissie is een aanbeveling die uit de discussies rolde. De taken van de begeleidingscommissie bestaan uit het monitoren, begeleiden en het bijstaan van de waterschapsbesturen bij de institutionele -, organisationele -, sociale -, technische - en technologische ontwikkelingen. Shankar gaf aan dat het bestuur geen moment gras heeft laten groeien over initiatieven die de leefbaarheid en beheersbaarheid van het district moeten doen toenemen.

Foto: V.l.n.r. de commissieleden: Dr. B. Grijpstra, H. Karioikromo, M. Badal, J. Ganpat, G. Badal en J. Nageswar na geďnstalleerd te zijn door DC Shankar
 

Voor alle duidelijkheid benadrukte DC Shankar dat deze commissie geen enkele intentie heeft noch op enige manier zal proberen om bestaande structuren binnen het waterschapsgebeuren die een specifieke taak en rol zijn toebedeeld, en het proces van beheer en beheersing van de waterhuishouding binnen de agrarische sector te dwarsbomen of op enige manier dwars te liggen. Deze commissie zal er juist voor zijn om de waterschappen “over all” te helpen begeleiden om sterker te worden. Commissielid Gangapersad Badal zei lang gewacht te hebben op dit moment om eindelijk aan de slag te gaan. Zelfverzekerd gaf hij aan dat op elk niveau hard zal worden gewerkt om meer gestalte te geven aan de waterschappen. Begeleiding vindt Badal erg belangrijk in het proces.

Henry Karioikromo van het Overliggend Waterschap MCP, voegde eraan toe dat het succes van de commissie afhangt van de goede organisatie binnen de boerengemeenschap en de effectieve samenwerking die moet komen van alle belanghebbenden. Richenel Small, eveneens van het Overliggend Waterschap, zei dat er veel werk in het vooruitzicht is en dat het MCP weet welke verantwoordelijkheid zij heeft naar de gemeenschap toe met betrekking tot waterbeheersing. Voorts was Small er erg positief over dat gekozen is voor lokale deskundigen die zelf in Nickerie wonen en werken. Het hebben van eigen kader heeft volgens hem als voordeel dat er effectiever gewerkt kan worden en dat de personen die de begeleidingscommissie bemensen snel ter beschikking zijn. Het Overliggend Waterschap heeft het volste verstrouwen dat er successen geboekt zullen worden, aldus Small. De begeleidingscommissie voor de waterschappen bestaat uit de personen: Dr. B. Grijpstra, H. Karioikromo, M. Badal, J. Ganpat, G. Badal en J. Nageswar.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

26-07-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics