Nickerie.Net, dinsdag 31 juli 2007


Internationale jeugdige waarnemers bij jeugdparlementsverkiezinningen Suriname

Rotterdamse Jongerenraad stuurt internationale waarnemers

Rotterdam  - Op 3 augustus 2007 vinden de tweede nationale verkiezingen voor het Jeugdparlement van Suriname plaats onder auspiciŽn van het Directoraat Jeugdzaken. De verkiezingen die op dit moment het nieuws van de dag zijn in Suriname blijken ook Internationale aandacht te trekken. De verkiezingen worden onder andere op de voet gevolgd door Nationale Jeugdraad van Nederland en de Rotterdamse Jongerenraad(RJR). Beide organisaties zijn partnerorganisaties van het Nationaal Jeugdparlement van Suriname en het Directoraat Jeugdzaken. De Rotterdamse Jongerenraad stuurt in overleg met het Directoraat Jeugdzaken een delegatie van internationale waarnemers.

De vertegenwoordigers uit Rotterdam arriveren 1 augustus in Suriname en zullen gedurende de verkiezingsperiode diverse voorbereidings- en uitvoeringstrajecten volgen. Op de dag van de verkiezingen zullen de waarnemers diverse stemlocaties bezoeken en de gang van de verkiezingen observeren. Oud Caricom Jeugdambassadeur en Voorzitter van de Nationale Jeugdraad, Sergio Belfor, is aangesteld als delegatieleider van de missie. Volgens Belfor heeft de missie twee doelstellingen namelijk het waarnemen en uitwisselen van gedachte rondom de verkiezingen van het Surinaams Jeugdparlement, maar daarnaast zal de missie ook de bestaande samenwerkingsverband met het Jeugdparlement en het Directoraat Jeugdzaken bespreken en voortzetten. Jongerenorganisaties in stad en district mogen een bezoek verwachten van de de Rotterdamse missie.

Aan het eind van het bezoek zal de Rotterdamse delegatie haar ervaringen en conclusies over de verkiezingen in het eind waarnemingsverslag aan de organisatie van de verkiezingen en de Minister van Onderwijs aanbieden. Voorzitter van de Rotterdamse Jongerenraad, mw Veerle Petit, die in maart 2007 de Voorzitter van het Jeugdparlement en de Directeur Jeugdzaken ontving zal vanwege de drukke agenda geen deel uitmaken van de delegatie maar wenst alle kandidaten een sportieve strijd tegemoet. De delegatie bestaat uit Angelo Cammarata (bestuurslid) en Joel Bernabela (vertegenwoordiger vrijwilligerskorps RJR) en staat onder leiding van vice - voorzitter Sergio Belfor.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met het Directoraat Jeugdzaken Mevrouw M. Biervliet Ė Hoofd Nationale en Internationale Zaken Tel. nummer 426893

Om in contact te komen met de Rotterdamse delegatie kunt u bellen 08837609


Nickerie.Net zal op vrijdagavond en zaterdagmorgen gedetailleerd verslag doen met foto's en graphics over het verloop en uitslag van de verkiezing in Nickerie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

31-07-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics