Nickerie.Net, vrijdag 03 augustus 2007


Wapens- tevens drugszaak Nickerie nadert vonnis

Greg Sitaram, 02/08/2007

Paramaribo - Het strafrechtelijk onderzoek tegen de zeven verdachten die betrokken zijn in de Nickerie wapens- tevens drugszaak eindigt op 2 oktober. Rechter Krishnapersad Pultoo heeft gisteren beloofd dat hij de verdachten op die dag de gelegenheid zal geven voor hun laatste woord. Op dezelfde dag zal hij uitspraak doen. De strafzaak duurt dan al 19 maanden.

Pultoo heeft het verzoek van de raadslieden om hun cliŽnten voorlopig in vrijheid te stellen afgewezen. "Ik blijf bij mijn standpunt. Het gaat niet om een eenvoudige zaak. Ik ga mijn tijd nemen om het vonnis te schrijven. Bij de uitspraak zal blijken wie schuldig is en wie niet." De rechter heeft beloofd dat als hij eraan toe komt eerder een uitspraak te doen, hij dat ook zal doen. De raadslieden waren misnoegd over de beslissing, maar hebben zich erbij neergelegd. De raadslieden zijn ingegaan op de verschillende punten van officier Gloria Stirling die maandag haar repliek heeft gehouden.

Gerold Sewcharan, raadsman van CS, persisteert dat een medeverdachte onder geen omstandigheid als getuige gehoord mag worden. In deze zaak zijn de verklaringen van twee medeverdachten gebruikt om een onderzoek tegen CS te starten en hem in verzekering te stellen. Sewcharan vindt dat de enige relevante rechtsvraag waarover de rechter zich moet buigen is, of medeverdachten wel als getuigen kunnen worden gehoord. Volgens hem wordt het zwijgrecht van de verdachten illusoir als medeverdachten als getuigen tegen een verdachte optreden. Hij heeft zowel Nederlandse als Surinaamse jurisprudentie opgesomd waaruit volgens hem blijkt dat medeverdachten niet gehoord mogen worden als getuigen. In zijn vonnis op 19 mei 1993 heeft het hof volgens Sewcharan in navolging van de beslissing van de Hoge Raad bepaald dat medeverdachten niet als getuigen gehoord mogen worden. In de kamer hadden toen zitting: gewezen hofpresident Reinier Oosterling (als voorzitter van de kamer), de huidige hofpresident John von Niesewand en rechter Alfred Veldema. Pultoo was toen als griffier bij het hof betrokken in deze zaak.

Pultoo beweert dat de zaken anders liggen dan Sewcharan voorstelt. Het hof heeft volgens hem besloten dat de getuige geen medeverdachte meer was, omdat die Ė anders dan de verdachte Ė niet in beroep is gegaan.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

03-08-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics