Nickerie.Net, zaterdag 04 augustus 2007


Hof vernietigt ‘toescheidingsvonnis’ Jankie

Ivan Cairo, 04/08/2007

Paramaribo - Mahin Jankie maakt geen aanspraak meer op rechten om onvoorwaardelijk tot Suriname toegelaten te worden en als Surinaamse staatsburger behandeld te worden door de Staat. Het Hof van Justitie heeft gisteren een rechterlijk vonnis van 2001 die hem deze rechten op basis van de Toescheidingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland toekende, vernietigd. Het Hof heeft zich echter niet uitgelaten over het verdrag zelf. In zijn motivering stelt het rechtscollege dat er geen enkel spoedeisend belang van Jankie aanwezig was voor een dergelijke voorziening tegen de Staat. Daarom is ook de vordering in kortgeding, waarop het vonnis van 2001 is gebaseerd, afgewezen.

Volgens de advocaten Alwin Baarh en Freddie Kruisland die de Staat in deze zaak vertegenwoordigden, komt met de uitspraak van het Hof een einde aan de “pesterijen” en “kiekeboe” waarbij Jankie beslagen legde op staatsbedrijven, overheidstegoeden en zelfs tot executoriale verkoop was overgegaan van de Nationale Ontwikkelingsbank. “Alle beslagen van Jankie wegens het verbeuren van de dwangsom hebben hun rechtskracht verloren en de beslagen moeten dus opgeheven worden”, stelde Kruisland tegenover Radio Apintie. De dwangsom was vanaf 2001 opgelopen tot meer dan 2 miljoen Surinaamse dollar, omdat de Staat het vonnis niet uitvoerde.

Aan de Ware Tijd zegt Baarh dat het Hof heeft aangevoerd, dat het vonnis van 2001 “te veel in algemene bewoordingen” was. Zo zou het artikel waarop Jankie zich beroept slechts zijn geciteerd zonder dat de rechter duidelijk heeft omschreven wat de betekenis van het woord “onvoorwaardelijk” precies inhoudt. “Het vonnis was dus te algemeen”, stelt Baarh. “Vanaf nu heeft Jankie een visum nodig om naar Suriname te komen en moet hij zich aan alle regels houden zoals alle andere buitenlanders”, vervolgt hij. Het zou in de praktijk kunnen gebeuren illustreert de jurist, dat op een bepaald moment “2000 Nederlanders die zich op de Toescheidingsovereenkomst beroepen naar Suriname komen, onvoorwaardelijk worden toegelaten zonder zich ergens te registreren en ze verdwijnen vervolgens in het land en niemand weet waar ze zijn”.

Nu het Hof een uitspraak heeft gedaan, concludeert Kruisland dat Jankie met zijn beslagen onrechtmatig heeft gehandeld tegen de Staat. Het ligt nu aan de ministers van Justitie en Politie en Financiën of ze hiertegen juridische stappen zullen nemen en schadevergoeding eisen. De advocaat verwacht overigens dat de regering wat betreft de Toescheidingsovereenkomst nu wel orde op zaken zal stellen. In de Nationale Assemblée is vaker ervoor gepleit dat deze kwestie grondig wordt opgelost.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

04-08-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics