Nickerie.Net, maandag 06 augustus 2007


Draagvlak jeugdparlement neemt af - Opkomst verkiezingen slecht

Ebu Jones, Asha Chaturi en Yolanda Ho A Sjoe

04/08/2007

PARAMARIBO/NIEUW-NICKERIE - Als de trend zich zo voortzet zal het jeugdparlement in de toekomst een zeer zwakke basis hebben en slechts gedragen worden door een handjevol jongeren. Dat bleek vrijdag bij de verkiezingen voor een nieuw Nationaal Jeugdparlement (NJP). Een definitief beeld van de opkomst is pas maandag duidelijk, maar nu kan worden gezegd dat niet eens de helft van de jongeren de moeite heeft genomen om naar de stembus te gaan.

Minister Edwin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling schrijft de slechte opkomst toe aan de motivatie van de jongeren. De bewindsman bezocht stemlocaties in Paramaribo, Commewijne en Para. Hij werd daarbij vergezeld door NJP-voorzitter Melvin Bouva, Jeugdzakendirecteur Richenel Trustful en de OAS-topman Albert Ramdhin. “Ik ben niet tevreden met de opkomst tot nu toe, maar ik ben wel blij dat de opgekomen groep jongeren de tijd heeft genomen om hun burgerplicht te doen”, zegt Wolff. Hij geeft toe dat de opkomst van stembureau tot stembureau verschilt. De bewindsman wil wel met zijn deskundigen nagaan hoe het komt dat de opkomst in bepaalde ressorten slecht was. Ook in Nickerie was de opkomst niet wat het wezen moet. Echter is niet duidelijk hoeveel van de ruim 8.500 kiesgerechtigden hun stem hebben uitgebracht. “In vergelijking met het vorig jaar is er een daling,” zegt Mitesh Bhaggoe, ondervoorzitter van het jeugdparlement. Volgens hem heeft dit gelegen aan de campagnevoering. Positief vindt hij wel de sportiviteit van de kandidaten onderling.

De opkomst op de verschillende stembureaus varieerde van slecht tot matig. Zo hebben bij sluiting van de stembureaus op de Scholengemeenschap Lelydorp maar 76 van de 450 kiesgerechten hun stem uitgebracht. De meeste kiezers waren afkomstig van de lagere scholen in dat ressort. Op een der stemlocaties in Commewijne was de opkomst even slecht. NJP-voorzitter Bouva zegt wel een goed gevoel te hebben bij het zien van “jong Suriname” bij de stembureaus. “Op de stemlocaties heerste er een vreedzame sfeer onder de kiezers en de kandidaten”, aldus Bouva. Hij spreekt de hoop uit dat de stemming in zijn geheel vreedzaam blijft. Afkeurenswaardig vindt hij zeker wel het gedrag van de kandidaten en hun aanhang in Saramacca, waar de campagnevoering er heftig aan toeging. De politie moest er donderdag op een gegeven bij gehaald worden om de gemoederen te sussen. Bouva had verder ook moeite met de sluiting van de stembureaus op de scholen, na een bepaald uur.

In Nickerie geeft Guilliano Snip, coördinator van het Nationaal Jeugdparlement tegenover dWT toe dat veel kiezers niet voorkwamen op de lijsten en daardoor ook niet konden stemmen. Dit zou aan de kiezers zelf hebben gelegen, omdat er een periode was waarin ze inzage hadden in de voorlopige kiezerslijsten maar daar geen gebruik van hebben gemaakt. Hij vindt de opkomst toch redelijk, maar zeker minder dan het vorig jaar. “Het vorig jaar was er meer inspiratie”, zegt Snip. Nickeriaanse jongeren konden op 20 stembureaus hun stem uitbrengen. Door de verkiezingscommissie was er gezorgd voor vervoer van de schoolkinderen die ver van huis moesten gaan stemmen.

Jongeren in Nickerie hadden niet altijd een beeld op wie ze moesten stemmen. “Ik weet niet op wie ik moet stemmen. Mijn vader heeft mij niet gezegd op wie ik moet stemmen. Ik zie op twee na geen andere op wie ik zou kunnen stemmen”, waren enkele reacties van jeugdigen die in de rij stonden om te gaan stemmen. Een deel vond het erg jammer dat afgelopen dinsdag slechts acht van de zeventien kandidaten aanwezig waren tijdens de discussiedag in het CCN-gebouw. Evenals in Paramaribo was de opkomst van de jeugd heel slecht op die dag. Volgens Bhaggoe en jeugdparlementariër Kajol Tahadiel had op één na, niemand van de kandidaten afgemeld voor dat debat. “Dit heeft ook ervoor gezorgd dat de jeugdigen minder geloof in de kandidaten hebben. Als jeugdparlementariër moet je een goede indruk maken op de jonge kiezers, wil je een goede vertegenwoordiger worden,” zegt Bhaggoe.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

06-08-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics