Nickerie.Net, maandag 06 augustus 2007


IDB-projecten hielpen ontwikkeling Suriname niet

Ivan Cairo, 06/08/2007

Paramaribo - Projecten die de Inter-Amerikaanse Bank (IDB) de afgelopen 24 jaar in Suriname heeft uitgevoerd hebben nauwelijks bijgedragen aan de economische ontwikkelingen van het land. Ze waren niet gekoppeld aan te meten doelstellingen van de Country Program voor Suriname; ook waren de projecten niet zodanig op elkaar afgestemd dat ze enige betekenis voor de economie hadden of grote invloed daarop. Dat zegt de IDB in een evaluatierapport van oktober 2006 ‘Country Program Evaluation: Suriname 1980-2004’.

In de 24-jarige relatie met Suriname heeft de ontwikkelingsbank 11 leningen goedgekeurd waarvan slechts drie volledig beschikbaar zijn gesteld, terwijl een lening is stopgezet wegens onregelmatigheden. Van de drie volledig beschikbaar gestelde leningen, waren grote problemen om de eerste twee te executeren. De drie projecten hebben per saldo geen enkele invloed op de ontwikkeling in het land gehad. Slechts een lening voor hervorming van het agrarisch en handelsbeleid en de volkstelling hebben enig resultaat opgeleverd. Er wordt verwacht dat het low-income shelter project wel een succes wordt. “In het algemeen was er een gebrek aan prioriteitsstelling van interventies en continuďteit tussen projecten”, zegt de bank.

Toch is het noodzakelijk dat het instituut Surinames pogingen om de publieke sector te hervormen blijft steunen, wordt geconcludeerd. Dat de samenwerking tussen de IDB en Suriname niet tot wasdom is gekomen wordt toegeschreven aan het feit dat Suriname toegang had tot omvangrijke hoeveelheden bilaterale schenkingsmiddelen, leningsbeperkingen vanwege de macro-economische situatie in het land, beperkte participatie van het land zelf bij projectvoorbereiding en de lage efficiëntie van Ieningen. Volgens de bank ligt het beschikbaar stellen van gelden aan Suriname ver beneden van het gemiddelde van de IDB. Vertragingen waren veelal het gevolg van een mismatch tussen projectomvang en institutionele capaciteit om het project uit te voeren.

Als aanbevelingen worden in het rapport meegegeven, dat de komende Country Strategies (CS) de regering moeten ondersteunen bij het analyseren en vernieuwen van haar ontwikkelingsmodel in overeenstemming met strategische gebieden. Ook zullen de nieuwe CS de strategische doelstellingen en ontwikkelingsdoelen haarscherp moeten definiëren op programmaniveau en zal de regering verder ondersteund moeten worden bij diversificatie van de economie en hervorming van de publieke sector.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

06-08-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics