Nickerie.Net, dinsdag 07 augustus 2007


Assistent-secretaris-generaal: ‘OAS intervenieert niet in strafproces Decembermoorden’

Ivan Cairo, 07/08/2007

Paramaribo - De waarnemersmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) later dit jaar bij het strafproces rond de Decembermoorden, is niet bedoeld als interventie in het juridisch proces. De organisatie komt slechts observeren en zal daarover een rapport schrijven, zegt assistent-secretaris-generaal Albert Ramdin, die afgelopen week hearings heeft gehouden met personen, politieke partijen, maatschappelijke groeperingen, organisaties en regeringsvertegenwoordigers.

Van te voren was daarom bepaald dat niet met direct betrokkenen bij het proces zoals verdachten, procureur-generaal, rechters, nabestaanden en advocaten zou worden gesproken. Dat Harvey Naarendorp, een van de verdachten heeft geparticipeerd in de consultaties, ervaart Ramdin niet als storend. De NDP vaardigde Naarendorp als delegatieleider af tijdens de ontmoeting met de OAS-vertegenwoordigers. Via de media heeft de NDP verklaard de waarnemersmissie als bemoeienis met het strafproces te ervaren, hetgeen ook aan de OAS-delegatie is gezegd.

Ramdin wenst geen commentaar te geven op het standpunt van de NDP, maar geeft aan, dat de landenorganisatie zich bij alle waarnemersmissies laat leiden door neutraliteit, transparantie, respect voor het gegeven mandaat, onpartijdigheid en professionalisme. Ook in dit geval zal dat gelden. De opmerkingen van de NDP zullen zeker in het rapport van de delegatie worden vastgelegd. Volgens de delegatieleider hebben de overige organisaties en personen waarmee is gesproken, duidelijk aangegeven ingenomen te zijn met de voorgenomen waarnemersmissie. Met de hearings krijgt de OAS een beter inzicht van wat leeft binnen de samenleving. Opvallend is, zegt Ramdin, dat binnen alle organisaties goed over het Decembermoordenproces is nagedacht en duidelijke standpunten en visies naar voren zijn gebracht. Na afronding van het rapport zullen alle organisaties die betrokken waren bij de consultaties een exemplaar opgestuurd krijgen.

De OAS-topper is van oordeel dat aangezien de organisatie openheid nastreeft, het belangrijk is dat de betrokkenen uit de eerste hand vernemen wat er in het rapport van de verkenningsmissie staat. Ramdin zegt de OAS te zullen adviseren dat Suriname geen financiële bijdrage levert bij het financieren van de uiteindelijke waarnemersmissie om de zaak zuiver te houden. De kosten voor de waarnemersmissie zullen door andere OAS-landen worden gedragen. Een aantal lidstaten heeft zich al bereid verklaard geld beschikbaar te stellen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

08-08-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics