Nickerie.Net, woensdag 08 augustus 2007


Wageningen in beweging
Geplaatst: 08/08/2007

Nickerie -  Sinds kort is in het dorp Wageningen operationeel de werkgroep “VeGoWa”, dat staat voor “Vereniging Gosontu Wageningen.” Deze werkgroep die mede op instigatie van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD), is opgericht, bestaat uit vertegenwoordigers van binnen Wageningen actief opererende sociale organisaties. VeGoWa is onder meer opgericht ter ondersteuning van de inspanningen die zowel het ministerie van Volksgezondheid als de RGD zich getroosten om de kwaliteit van de gezondheidszorg in Wageningen te verhogen.

Dit wil de vereniging doen middels het: ten faveure van de gezondheidszorg smeden van een structureel samenwerkingsverband tussen de lokale gemeenschap en de twee genoemde instanties; bij de gemeenschap verder op gang brengen van zowel de motivatie als de bewustwording; mede te moeten helpen werken aan het gewenste niveau en mogelijkheden van de plaatselijke gezondheidszorg middels het op regelmatige basis in samenwerking met de RGD organiseren van preventieve voorlichtingsactiviteiten en het evenzo regelmatig van gedachten wisselen met de daartoe relevante gezondheidsautoriteiten over de gezondheidszorg in zijn algemeenheid maar meer in het bijzonder die van Wageningen rakende.

In dit kader heeft binnen de vereniging het plan postgevat om conform het aangehaalde, gezondheidsgerichte activiteiten te organiseren. Zo heeft zij op woensdag 27 juni 2007 haar eerste activiteiten georganiseerd namelijk: een teken – en opstelwedstrijd met als thema “Stop Drugs”. Aan deze activiteit hebben zowel de leerlingen van de Openbare Lagere scholen als die van de MULO-school deelgenomen en een voorlichtingsmiddag op zondag 8 juli in het “Petronella Gezondheidscentrum.” Thema van deze voorlichtingsmiddag is geweest: “Seksualiteit en de verschillende Seksueel Overdraagbare Infecties”.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

08-08-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics