Nickerie.Net, donderdag 09 augustus 2007


Ingezonden brief aan dWT door levensmiddelentechnoloog Ricky Stutgard:

'Minister Waterberg verdoezelt incidenten met onveilige producten'

08/08/2007

Paramaribo - Recent heeft minister Celsius Waterberg mij in het openbaar zeer denigrerend betiteld als een "wetenschapper met een lage opleiding” en als "onheilsprofeet". Ik ken de man persoonlijk niet, dus je gaat je afvragen waarom hij deze hele zaak tot een persoonlijke vete heeft gemaakt. - Zo heeft hij door verdachtmakingen, insinuaties, verdraaiingen en discriminerende opmerkingen getracht mij te breken, in de hoop me monddood te maken. Ik heb hem echter nooit als persoon in het openbaar besproken. Ik heb bovendien voor hetere vuren gestaan, vandaar dat deze intimidaties me niets doen. Dus wanneer in de toekomst misstanden (vervallen medicijnen, inferieure levensmiddelen enz.) door mij worden geconstateerd zal ik de gemeenschap meteen waarschuwen zich te beschermen.

Ik ben totaal niet geďnteresseerd als de minister het al dan niet leuk vindt. - Met een grote mate van geestdrift heeft hij zich gepresenteerd als de woordvoerder, spreekbuis, felle verdediger en beschermheer van de importeur van Yammi sappen. Het is hopen dat ik me vergist heb, daar wij anders als gemeenschap overgeleverd zijn aan de malafide handelaren die hierdoor gestimuleerd worden dumpproducten te importeren, omdat ze zich geruggesteund voelen door de minister van Volksgezondheid.

Dat minister Waterberg vaker vreemd gedrag vertoont, bleek al in februari 2006 toen hij bij de kwestie vervallen aidsremmers doodleuk zei dat vervallen medicijnen nog zes maanden gebruikt kunnen worden (een medicus die dat zegt!). De man maakte het nog gekker door te zeggen dat het kind dat met hiv-bloed was ingespoten een normaal leven kan leiden. Nu zegt hij in de kwestie van de Yammi sappen, dat enkele personen die het genuttigd hebben zich meteen ziek zullen voelen. Daarom moet het geconstateerd probleem geheim worden gehouden. Dus wat de minister zegt is dat vanaf nu: - de verkeersdoden niet meer moeten worden bekendgemaakt, - het aantal zelfdodingen geheim moeten worden gehouden - er moet niets gezegd worden van het aantal huizen dat in brand is gevlogen, alleen maar om onrust te voorkomen.

Volgens de minister is het beter struisvogel te spelen. Gaat u zelf na hoe het in een volwassen staat als Groot-Brittannië geschiedt. Mond- en klauwzeer wordt op een bedrijf geconstateerd, het wordt meteen wereldkundig gemaakt en allerlei voorzorgsmaatregelen worden genomen. In Suriname zou men het echter anders aanpakken. Hier zou de top van Volksgezondheid degene die de besmetting constateerde, bombarderen tot onheilsprofeet en onruststoker. Op die manier denken wij in dit land problemen op te lossen. Ware het dat de minister daadwerkelijk overtuigd was van de voedselveiligheid van de Yammi sappen, dan had hij gekozen voor een derde opinie en was daardoor een eind gekomen aan deze discussie.

Onzekerheid, onkunde, gebrek aan fantasie, stijl- en tactloosheid heeft hem genoodzaakt met vuil te smijten en daardoor het ware probleem te omzeilen. Wat hij echter niet weet, is dat de totale gemeenschap hem door heeft. Wanneer personen met hoogmoedswaanzin dwaas praten en zich beroepen op allerlei dooddoeners zonder het echte probleem te behandelen, dan heeft het geen zin in discussie te treden. Het leidt toch nergens toe. In dit geval is het wel goed om op enkele punten corrigerend op te treden, daar de kwaliteit van de opleidingen van niet alleen mij, maar van alle andere Surinamers die door keihard werken een studie succesvol hebben afgerond en op een eerlijke manier, zonder politieke gunsten, trachten hun brood te verdienen, in diskrediet worden gebracht. Als "wetenschapper met een lage opleiding", zoals de minister stelde, heb ik een Master of Science titel in de levensmiddelentechnologie (Gent, België) behaald. Heb een B.Sc. diploma in de Veeteelt (Adek-universiteit) en zowel een LO- als MO-A diploma in Scheikunde (IOL) alsook een pedagogisch getuigschrift (IOL). Vanaf 2004 ben ik bovendien bevoegd HACCP- auditor. Aan de jeugd van Suriname wil ik zeggen, het is niet je opleiding die het doet, maar de wijze waarop je er invulling aan geeft. Doe je best en laat niemand je frustreren. De rol van de vuilnisman en schoonmaakster is even belangrijk als van de dokter en professor. Hoogmoed komt altijd voor de val. Hiermee eindigt mijn polemiek met de heer Waterberg.

Ricky W.Stutgard M.Sc


Eerder berichtgeving over dit onderwerp:

‘BOG de instantie voor voedselcontrole’

19 juli 2007

Paramaribo - Wanneer het aankomt op de controle van voedsel en de veiligheid van consumptiegoederen voor de samenleving, is het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) de instantie die daarmee belast is.

Minister Celsius Waterberg gaat af op de autoriteit van het BOG die geen mankementen heeft aangetroffen in de blikjes Yammi sappen. De minister hekelt de voedingstechnoloog Ricky Stuttgart die enkele weken terug met foto’s liet zien dat enkele Yammiblikjes nauwelijks of geen tinlaag hadden van binnen, met het gevolg dat de binnenlaag verroestte. Volgens de bewindsman is er niets met Yammi zoals hem gerapporteerd moet zijn door het BOG.

De Consumentenkring Suriname (CKS) maakt zich zorgen over het wel of niet drinkbaar zijn van Yammi. “Het is onduidelijk of de klant gevaar loopt bij het nuttigen. De in de krant getoonde beschadigde blikken zijn niet door BOG onderzocht, omdat ze de machines daarvoor niet hebben, zegt CKS-voorzitter Albert Alleyne. Hij heeft het BOG op 16 juli een blik Yammisap gestuurd met het verzoek dit te toetsen naar de houdbaarheid tot 17 april 2008 zoals op het blikje is aangegeven. Tot heden is het resultaat uitgebleven. “De consument weet dus niet waar hij aan toe is”, zegt Alleyne. Een schrijven is ook gericht aan minister Clifford Marica van Handel en Industrie.

Het verzoek is om de vermeende blikken van de schappen te halen, totdat er meer duidelijkheid in de kwestie is gekomen. “Bij eventuele vergiftiging is het verhaal heel moeilijk en ingewikkeld te bewijzen. De enige verliezer in deze zal dan de gebruiker zijn”, waarmee Alleyne duidelijk probeert aan te geven dat voorkomen beter is dan genezen. Copieën van het schrijven heeft hij ook gestuurd naar de president en de minister van Volksgezondheid.-. dWT

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

08-08-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics