Nickerie.Net, maandag 13 augustus 2007


‘Geen emotionele tegenaanval rond toescheidingsovereenkomst’

Lorenzo Irion, 10/08/2007

Paramaribo - “We moeten ervoor waken om een emotionele houding aan te nemen en direct in tegenaanval te gaan. Het is een juridisch proces geweest en als we tegenactie wensen te ondernemen, moet het juridisch goed onderbouwd en onderzocht zijn.” Woorden van minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie & Politie over de kwestie van de toescheidingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland.

Santokhi heeft direct na de uitspraak van de rechter een gesprek gehad met staatsadvocaat Alwin Baarh. Deze informeerde de minister uitvoerig over het vonnis en de gevolgen ervan. Santokhi zegt dat de uitspraak verheugend is voor de Surinaamse natie. Volgens hem is hiermee een periode van onzekerheid afgesloten voor zowel Jankie als voor de Staat, maar meer nog voor zoveel andere mensen die op deze uitspraak wachtten, omdat hiermee duidelijkheid gebracht is in de toepassing van artikel 5 van lid 2 van de toescheidingsovereenkomst.

Er zijn nog zaken die spelen, waarvan de beslaglegging die door Jankie en familie is geïnitieerd er één van is. “Die zaak wordt ook aangevochten, omdat het niet correct geweest is”, voegt de minister toe. Deze zaak dient 16 augustus. “Het is bijzonder goed dat het vonnis er is, en nu al zou je kunnen bedenken wat de houding van de rechterlijke macht zou kunnen zijn ten aanzien van alle andere gevolgen die voortvloeien uit het vonnis. Aan de deskundigen is gevraagd om na te gaan of er grond is voor schadeclaim vanwege de Staat, zegt Santokhi.

Momenteel zijn twee gemengde werkgroepen bezig de toescheidingsovereenkomst te evalueren. Het betreft gesprekken tussen Justitie & Politie en Buitenlandse Zaken (Buza) die geïnitieerd zijn door president Ronald Venetiaan. Het gaat om de implementatie van het nieuwe vreemdelingenbeleid. Volgens Santokhi is zijn ministerie al ver met de implementatie, maar er zijn aspecten die niet alleen vanuit Justitie & Politie geïmplementeerd kunnen worden. Dat moet in nauwe samenwerking met Buza gebeuren. Zo zal erop worden toegezien dat vreemdelingen met die langer willen blijven in het bezit zijn van een verblijfsvergunning, zoals de wet dat voorschrijft. Voorlopig kunnen personen alleen een toeristen- en zakenvisum krijgen.

Verder wil de regering ook een soepel beleid voor vreemdelingen van Surinaamse origine. “Het is al een feit dat Caricom-burgers vrij naar Suriname kunnen komen, zonder visum, terwijl onze eigen mensen dat wel nodig hebben”, geeft de minister van Justitie & Politie aan. Een oplossing is om deze groep te vrijwaren van visum, of van een meerjarenvisum van bijvoorbeeld 10 jaar te voorzien. Een derde optie is dat ze op Zanderij een toeristenkaart invullen om de rompslomp rond allerlei visumregelingen te voorkomen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

13-08-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics