Nickerie.Net, woensdag 29 augustus 2007


Bibliotheek Nickerie kent opleving

Asha Chaturi, 28/08/2007

NIEUW-NICKERIE - De belangstelling voor lezen in Nickerie neemt langzaam toe, dankzij de bibliotheek gevestigd in het gebouw van het Cultureel Centrum Nickerie (CCN). De uitleenservice telt nu 200 leden en wekelijks vinden er nieuwe inschrijvingen plaats.

PR-VS-ambassade De Amerikaanse ambassadeur Lisa Bobbie Schreiber Hughes, neemt een boekenrek in de bibliotheekruimte van de Stichting WIN in gebruik. De bibliotheek staat in het CCN-gebouw. De schenking was in het kader van de 231ste onafhankelijkheidsdag van de Verenigde Staten op 4 juli.

Carmen Best, werkzaam op de afdeling Bibliotheek, is tevreden. Zij heeft als een van de weinigen meegemaakt hoe de bibliotheek in een spiraal terecht kwam. De bibliotheek bestaat sinds 1971, uit een schenking van Anne van Dijk aan de Nickeriaanse gemeenschap. Het was de bedoeling dat de gehele Nickeriaanse gemeenschap boeken kon lenen tegen betaling. De bibliotheek werkte toen nauw samen met de stichting Culturele Samenwerking (Sticusa), die ook contacten onderhield met Nederland en Curaçao. Er was toen een Bib-bus, waarmee de boeken naar de scholen werden vervoerd en kinderen geen lange afstanden hoefden af te leggen om boeken te lenen. Dit was een enorme stimulans voor de leerlingen. Eind jaren ‘70, besloot het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, alle steun van stichting Sticusa af te zeggen. Het Minov zou toen een subsidie geven aan de bibliotheek. “Op den duur kwam er geen subsidie dus wij werden aan ons lot overgelaten”, zegt Best. “ “Wij moesten het proberen te redden met de contributiegelden en dit was niet toereikend. Hierdoor begon de uitleenservice te verslappen.” De bibliotheek kreeg het moeilijk. Het kantoor was niet beveiligd en zwervers en junks teisterden de lokaliteiten. De zwervers haalden alle boeken en belangrijke papieren overhoop. “Dit vond ik te erg”, zegt Best emotioneel. “Wij waren in 1998 genoodzaakt om te sluiten want het kon zo niet verder.”

Ommekeer Best vond dat het zo niet door kon gaan en maakte contact met de vrouwen van Lions Club Golden Grain. Zij zegden steun toe en organiseerden fundraisingsactiviteiten om zodoende aan middelen te komen en het kantoor te beveiligen. In samenwerking met Lions Club Golden Grain en de Nederlandse ambassade lukte het om de bibliotheek te beveiligen en te schilderen. Met medewerking van de buurtbewoners en de studenten van het middelbaar onderwijs, kon het kantoor weer schoongemaakt worden en de boeken konden weer netjes op de rekken geplaatst worden. “Toen ging het goed, de uitleenservice draaide. Het waren meestal jeugdigen die boeken kwamen lenen.” In 2004 zat het kantoor met een rekening van SRD 2000, waaraan ze niet konden voldoen. De Bib was toen alleen overdag open. Dit bleef ongeveer een jaar zo, totdat het bestuur van CCN een stukje grond verhuurde om uit de kosten te komen. Hiermee werd de rekening betaald en er was weer elektriciteit. “Doordat wij nu donaties krijgen uit het buitenland, kunnen wij ademen,” zegt de ondervoorzitter Antoine Elias. Ook krijgen zij vaker stagičres uit het buitenland, die werken in de bib. Er zijn veel boeken die nog op de rekken gezet moeten worden maar er is tekort aan mankracht. Er is een Hindi-hoekje, waar de mensen die belangstelling hebben om Hindi te lezen terecht kunnen. Er is ook een ‘Engelse’ rek waar de lezers literatuur kunnen lenen. Recentelijk is door de Amerikaanse ambassadeur Lissa Bobbie Schreiber Hughes, een ‘Amerikaans hoekje’ geschonken aan de Nickeriaanse samenleving. Er zijn encyclopedieën waar vooral de studenten terecht kunnen voor informatie. De VS-ambassde heeft toegezegd de boeken van tijd tot tijd aan te vullen en te vernieuwen. Guno Kletter, voorzitter van Stichting WIN, is bijzonder ingenomen met de stap van de ambassade en zegt het contact verder te zullen uitbreiden. Rita Chotoe-Sanchit, inspectrice van het VOJ-onderwijs, verwacht dat de mensen de boeken zullen lezen, waardoor hun taal beter ontwikkeld zal worden. Vooral voor de binding met de Caricom vindt Chotoe het van belang dat de Engelse taal goed beheersd wordt. Ook studenten kunnen nu makkelijker aan informatie komen die hun kennis van de Engelse taal zal bevorderen. De leiding van de bibliotheek gaat door. Dat momenteel de meeste scholen een eigen bibliotheek hebben vindt zij een prima ontwikkeling; de belangstelling voor lezen is een goede zaak.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

29-08-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics