Nickerie.Net, vrijdag 07 september 2007


Kleiwegen onbegaanbaar

NIEUW-NICKERIE - Rijstboeren zijn bezorgd over de zeer slechte staat van de kleiwegen in de diverse landbouwgebieden in Nickerie. Door de aanhoudende regens zitten de gaten vol met water en zijn de wegen onbegaanbaar. De najaarsoogst moet volgende week beginnen en de boeren zitten nu met de handen in het haar.

 “We kunnen alleen maar greppels graven om het regenwater te laten wegtrekken uit de diepe kuilen die zijn ontstaan op de wegen”, zegt Mukesh Bharos, landbouwer in de Nannipolder. Hij moet over twee weken zijn oogst binnenhalen en hoopt dat het weer droog blijft, zodat hij machines kan inzetten om de wegen te egaliseren. “Indien het door blijft regenen, zal dat net als bij het afgelopen seizoen weer een zware klap betekenen voor de totale rijstsector van Nickerie.” Volgens hem zullen de boeren dan genoodzaakt zijn uit te kijken naar andere mogelijkheden (onder andere waterwegen) om hun padie af te voeren naar de hoofdweg; dit zal echter meer geld kosten.

Harinandan Oemraw, ondervoorzitter tevens woordvoerder van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft intussen de hulp ingeroepen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van LVV Regio West is gevraagd machines beschikbaar te stellen om de werkzaamheden uit te voeren. “We zijn nu geheel afhankelijk van het weer”, zegt Oemraw. Hij heeft de boeren ook gevraagd mankracht beschikbaar te stellen om waar nodig de zaak te ondersteunen.

De ondervoorzitter van de boerenorganisatie zegt dat hij erop vertrouwt dat landbouwminister Kermechend Raghoebarsing alles in het werk zal stellen om de najaarsoogst veilig te stellen. LVV heeft een project in voorbereiding. “Het betreft het bezanden en beschelpen van de zandwegen in verschillende landbouwgebieden in het district”, zegt Ganpat. Volgens hem is zijn ministerie voorbereid op het herstel van de kleiwegen, maar moeten de boeren eerst greppels graven om het regenwater op de wegen te laten wegtrekken.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

29-08-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics