Nickerie.Net, vrijdag 07 september 2007


Fransen bespreken bouw brug Marowijnerivier

Paramaribo - Een delegatie van het Frans Ontwikkelingsagentschap (ADF) bespreekt volgende week het raamwerk waarbinnen de studie zal plaatsvinden voor de bouw van de brug over de Marowijnerivier. Nu Suriname aanstalten maakt om de Oost-Westverbinding tussen Meerzorg en Albina voor 70 miljoen euro te herstellen, willen de Fransen vaart zetten achter de bouw van een vaste oeververbinding met Suriname. Naar schatting gaat dit project meer dan 50 miljoen US dollar kosten.

“De besprekingen zijn een follow up van ons voornemen om de weg naar Albina te rehabiliteren. Dit was namelijk een belangrijke vereiste van de Fransen voordat over de bouw van de brug kon worden gesproken”, zegt minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos). De brug is belangrijk voor Suriname en Frans-Guyana, omdat zij samen met Guyana en Venezuela, onderdeel uitmaken van de noordelijke as in het ambitieus Initiatief voor de Integratie van de Regionale Infrastructuur van de landen op het Zuid-Amerikaans continent (IIRSA). Dit project gaat meet dan 40 miljard US dollar kosten.

Naast Frankrijk en Suriname is ook de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) bereid de bouw van het infrastructurele werk te financieren. De IDB is namelijk de motor achter het IIRSA-initiatief. Van Ravenswaay legt uit dat de studie onder meer moet uitwijzen welke constructie de brug krijgt, de exacte kosten die met het project gemoeid gaan en de plek waar de oeververbinding precies zal worden aangelegd. Suriname werkt gestaag aan het opkrikken van de belangrijkste infrastructuur die onderdeel zal maken van IIRSA. Nu zijn al werkzaamheden gaande om de weg naar het veer op Southdrain in Nickerie te asfalteren met geld van de Europese Unie. Dit project kost 15 miljoen euro.

Het ministerie van Openbare Werken treft ook voorbereidingen om het gedeelte van de Oost-Westverbinding in het district Saramacca helemaal opnieuw te maken. Medio 2008 wordt bij het gedeelte tussen Meerzorg en Albina gestart met de daadwerkelijke werkzaamheden. Ondertussen worden ook al ideeën geopperd om het veer tussen Suriname en Guyana op termijn te vervangen door een vaste oeververbinding.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

03-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics